Ile mandatów nałożono w minionym roku w Olkuszu za złe parkowanie?

Brak miejsc postojowych to powszechny problem wszystkich polskich miast: parkingi w czasach PRL-u projektowane były bowiem z myślą o niewielkiej ilości aut, podczas gdy obecnie nawet na jedną rodzinę potrafi przypadać po dwa lub trzy samochody. Samorządy inwestują co prawda w tworzenie nowych obszarów postojowych, ale ze względu na brak odpowiedniej powierzchni do zagospodarowania nie wszędzie jest to możliwe. Istotną kwestię odgrywają tu również finanse. W konsekwencji, kierowcy często parkują wbrew przepisom, a niejednokrotnie również wbrew zdrowemu rozsądkowi: sprawdziliśmy jak wyglądają w tym temacie policyjne statystyki.

Zwróciliśmy się do przedstawicieli olkuskiej policji z prośbą o informacje na temat statystyk interwencji i mandatów związanych z łamaniem przepisów dotyczących parkowania. Jak wynika z udzielonej nam odpowiedzi, w sprawie niewłaściwego parkowania w 2022 roku odnotowano w Olkuszu 435 interwencji, w wyniku których policja i straż miejska nałożyły łącznie 329 mandatów karnych. W Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa zarejestrowano zaś 293 zgłoszeń mieszkańców, w tym 111 zgłoszeń potwierdzonych, 169 przypadków niepotwierdzonych oraz 13 zgłoszeń sklasyfikowanych jako żart lub pomyłka.

W okresie od 01.01.2023 r. do5.11.2023 r.odnotowano zaś 408 zgłoszeń KMZB, w tym 186 potwierdzonych, 195 niepotwierdzonych oraz 5 przypadków sklasyfikowanych jako żart/pomyłka. W omawianym okresie w systemie zarejestrowano 345 interwencji, w wyniku których nałożono 145 mandatów karnych. – wylicza oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu komisarz Katarzyna Matras.

Warto przy tym zaznaczyć, że podane statystyki nie obejmują mandatów za parkowanie na zieleńcu, gdyż te nie są ewidencjonowane w systemie elektronicznym.

Być może problem z niedostateczną liczbą miejsc do parkowania choć częściowo rozwiąże otwarty wczoraj park handlowy N-Park przy ulicy Wspólnej 1 i 1A w Olkuszu, jako że posiada on aż 325 miejsc postojowych.

Avatar photo

Redakcja