Gorenice z nowym stadionem oraz strefą rekreacyjną przy szkole

Zakończyła się realizacja kolejnych dwóch inwestycji w Gorenicach, czyli modernizacji stadionu Leśnika Gorenice oraz zagospodarowania terenu placu przy szkole podstawowej.

To znakomite wieści dla wszystkich mieszkańców Gorenic. Nowa infrastruktura oznacza bowiem nowe możliwości spędzania wolnego czasu oraz podniesienie jakości edukacji sportowej i potencjału całego sołectwa do organizowania wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Cieszy, że na tak cenne przedsięwzięcia pozyskaliśmy dofinansowanie, dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić inwestycje w tak dużym zakresie – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik

Boisko sportowe Ludowego Klubu Sportowego „Leśnik” Gorenice przeszło prawdziwą metamorfozę: w zakres prac wchodziła m.in. budowa siłowni zewnętrznej, wymiana nawierzchni boiska zewnętrznego na poliuretanową, rozbudowa oświetlenia całego terenu rekreacyjnego, budowa systemu monitoringu zewnętrznego i ogrodzenia systemowego, a także budowa ciągów pieszych i pochylni dla niepełnosprawnych. Na nowym stadionie zdążyło się już odbyć Powitanie Lata w ramach cyklu wydarzeń „Gorenice łączą ludzi”.

Z kolei od strony północnej budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach powstała strefa rekreacyjna, w której pojawiły się m.in. elementy małej architektury z kręgiem ogniskowym, ławkami, koszami na śmieci oraz zacienionym miejscem odpoczynku dla dzieci przy placu zabaw w postaci drewnianej altany. Zostało ponadto wykonane ogrodzenie i ciągi piesze oraz nasadzone zostały nowe drzewa.

Dzięki realizacji obu inwestycji, poszerzeniu uległa oferta łącząca mieszkańców, sprzyjająca rozwijaniu kreatywność dzieci i ich rodzin, m.in. poprzez organizację imprez okolicznościowych. Wzbogacona została również oferta sportowa, a nowe obiekty umożliwią integrację międzypokoleniową. Zastosowane rozwiązania techniczne zwiększyły ponadto bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z rewitalizowanych obiektów, a także funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej.

Przypominamy, że wartość wszystkich prac w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz” wyniosła 3 605 140,06 złotych, z czego aż 2 558 391,33 złotych (70,97%) pokryło pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Warto nadmienić, że projekt złożony przez władze naszej gminy znalazł się na pierwszym miejscu, zyskując najwyższą ocenę spośród wszystkich wniosków, które otrzymały dotację.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja