Fajerwerki – używaj i wybieraj z głową

Choć coraz więcej osób rezygnuje z tej formy witania Nowego Roku, fajerwerki wciąż są symbolem sylwestrowej nocy. Warto zatem wiedzieć, jak je mądrze wybrać i odpowiednio ich używać.

Wyroby pirotechniczne muszą być zaprojektowane tak, aby działać prawidłowo podczas ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, ale też by mogły zostać unieszkodliwione w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Każdy producent powinien m.in. uzyskać certyfikat badania przeprowadzanego przez jednostkę notyfikowaną, który potwierdza, że wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa. Wybierając fajerwerki, zwróćmy zatem uwagę na ich oznakowanie, w którym powinny się znaleźć przede wszystkim:

 • znak CE potwierdzający przeprowadzenie procedury oceny zgodności
 • instrukcja obsługi oraz informacja na temat warunków bezpieczeństwa
 • dane producenta lub importera
 • nazwa oraz określenie typu
 • numer rejestracyjny identyfikujący wyrób pirotechniczny oraz numer wyrobu, partii lub jego serii oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej
 • oznaczenie klasy
 • określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone ich używanie
 • ilość netto materiału pirotechnicznego

Wszystkie powyższe informacje powinny być ponadto podane w języku polskim, w jasnej, zrozumiałej i czytelnej formie.

Ostatnie kontrole przeprowadzone przez Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej nie wykazały nieprawidłowości: oznakowanie widowiskowych wyrobów pirotechnicznych jest dostosowane obowiązujących przepisów, a ponadto nie stwierdzono wad konstrukcyjnych mających wpływ na bezpieczeństwo. Produkty pochodziły na dodatek od przedsiębiorców specjalizujących się w tej dziedzinie oraz posiadały oznakowanie CE i wymaganą dokumentację techniczną. Niezależnie od dobrych wyników kontroli, Joanna Jahn-Machowska zaleca, by:

 • nie kupować fajerwerków z niepewnych źródeł i bez odpowiedniego oznakowania
 • zapoznać się z instrukcją obsługi
 • nie używać produktów uszkodzonych, w pękniętych opakowaniach czy takich, z których wysypuje się proch
 • nie pochylać się nad ładunkiem, odpalać go stojąc z boku i trzymając źródło ognia w wyciągniętej ręce
 • oddalić się natychmiast po odpaleniu i zachować bezpieczną odległość
 • nie odpalać ponownie niewypałów
 • nie rzucać petardami i nie odpalać ich w ręku
 • odpalać fajerwerki pojedynczo, nigdy kilka na raz
 • nie wbijać patyków rakiet w ziemię, gdyż służą one do stabilizacji lotu

Podkreślam też, że sprzedaż fajerwerków niepełnoletnim jest przestępstwem, podlegającym grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – podsumowuje Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Joanna Jahn-Machowska.

zdjęcie przykładowe: Pixabay

Avatar photo

Redakcja