Doktoranci z Ukrainy w „Srebrnym Mieście”

Mury Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie gościły siedmiu doktorantów z ukraińskich szkół wyższych. Projekt miał na celu przybliżenie młodym uczonym jak działa polityka w skali lokalnej. Program przewidywał m.in. wizytę w Olkuszu.

Tego typu spotkania poszerzają horyzonty, służą wymianie doświadczeń oraz budują dobre, sąsiedzkie relacje. Było mi bardzo miło gościć młodych ludzi z Ukrainy, którzy niewątpliwie są przyszłością swojego kraju. Dobrze, by szukali najlepszych przykładów, które miejmy nadzieję, że później będą mogli wprowadzać w życie u siebie – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

W ramach badań doktoranci mieli okazję porozmawiać z licznymi przedstawicielami partii politycznych w Krakowie oraz spotkać się z Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz oraz Starostą Olkuskim. Głównymi organizatorami wydarzenia byli dr Mateusz Kamionka z Olkusza oraz dr Małgorzata Kmak. Oprócz ciekawych rozmów na temat polskiego samorządu, młodych uczonych interesowały również konkretne zagadnienia, takie jak wpływ środków unijnych na rozwój „Srebrnego Miasta” czy udział seniorów w życiu gminy. Goście podzielili się ponadto swoimi bardzo pozytywnymi wrażeniami z wizyty w Podziemnym Olkuszu.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.