Dodatkowe zajęcia dla olkuskich przedszkolaków

Zajęcia z robotyki, innowacyjne wsparcie z wykorzystaniem Musiconu czy rozwijanie kompetencji dzieci z deficytami: pomimo obostrzeń epidemiologicznych trzy przedszkola z Olkusza prowadzą intensywne działania w ramach projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap”.

Prowadzimy szereg działań mających na celu poprawę jakości wychowania przedszkolnego w naszych jednostkach. Ten konkretny projekt pozwolił nam nie tylko znacznie poszerzyć ofertę edukacyjną skierowaną do dzieci, ale również znacznie wzbogacić wyposażenie przedszkoli. Bardzo ważne jest dla mnie to, by najmłodsi mieszkańcy zyskiwali nowe szanse rozwoju. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu udaje nam się to nawet w dobie pandemii koronawirusa – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

W Przedszkolu nr 9, wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1, dla dzieci z niepełnosprawnością dostępne są zajęcia w nowopowstałej sali doświadczenia świata. Jest to miejsce do pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej. Istotą takiej sali jest umożliwienie dziecku kontaktu z różnymi zjawiskami i doznaniami za pomocą wszystkich zmysłów. Prowadzony jest także trening słuchowy z wykorzystaniem metody Johannesa. Dzieci niedowidzące korzystają natomiast z treningu widzenia, a dla przedszkolaków z wadą postawy oferowana jest gimnastyka korekcyjna. Dla całych grup przedszkolnych realizowane są ponadto dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie programowania, kreatywnego myślenia czy umiejętności artystyczno-tanecznych.

Zajęcia muzyczne odbywają się również w Przedszkolu nr 4 im. Marii Kownackiej. W ramach projektu zakupiono tam innowacyjne narzędzie muzyczne (Musicon), które doskonale nadaje się także do nauki programowania. W przedszkolu utworzono i wyposażono na dodatek nowy gabinet specjalistyczny, w którym realizowane są zajęcia logopedyczne i pedagogiczne. Programowania uczą się również przedszkolaki z Przedszkola nr 13: tutaj także zakupiono profesjonalny sprzęt do profesjonalnych terapii, jak logopedia czy wsparcie pedagogiczne oraz zorganizowano zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap” daje ponadto możliwość rozwoju kompetencji zatrudnionej w przedszkolach kadry pedagogicznej. Sfinansowano bowiem studia podyplomowe dla czterech osób, a także zorganizowano szkolenia wewnętrzne dla całej Rady Pedagogicznej m.in. w zakresie przygotowania do wykorzystania programowania w zajęciach edukacyjnych. Całkowita wartość omawianego projektu wynosi 404 403,69 złote, z czego aż 343 741,39 złotych (84,9%) pokryło pozyskane przez władze Gminy Olkusz dofinansowanie ze środków unijnych.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.