Do Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu trafił zestaw miejskich herbów

Z okazji jubileuszu 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 10 w Olkuszu, do placówki trafił ufundowany przez krakowską fundację „Przyjdź” zestaw miejskich herbów. Materiały będą ciekawą pomocą dydaktyczną podczas lekcji związanych z historią „Srebrnego Miasta”.

Bardzo mocno wspieramy wszelkie działania popularyzujące naszą lokalną historię. Dzięki temu, że w nasze inicjatywy chętnie angażujecie się Wy, dzieci i młodzież, dorastacie ze świadomością wyjątkowości Srebrnego Miasta i budujecie poczucie dumy ze swojej małej ojczyzny. Herb to ważny element lokalnej tożsamości, dlatego cieszę się, że nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się w szkole, która jest silnie zaangażowana w budowę lokalnego patriotyzmu wśród najmłodszych – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Następnie prezes fundacji „Przyjdź” Marek Oczkowski przybliżył założenia programu „Moja Polska”: w jego ramach organizacja wybrała 30 gmin z Małopolski, które realizują ciekawe projekty regionalistyczne, a następnie przekazała im dwa zestawy herbów, na które składają się ścienny i stojący herb miasta oraz 100 mniejszych stojących herbów z informacjami o jego historii. Z kolei pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, a zarazem historyk-regionalista Jacek Sypień przyblizył uczniom historię herbu „Srebrnego Miasta”. Na zakończenie, każdy miał możliwość własnoręcznie przybić sobie na pocztówce pieczątkę, będącą repliką XIX-wiecznej pieczęci Olkusza.

Zestaw herbów, jaki otrzymał olkuski magistrat, zostanie rozdzielony i przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Olkusz.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.