Burmistrz Olkusza Roman Piaśnik z wotum zaufania oraz absolutorium za 2020 rok

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu radni jednomyślnie zadecydowali o udzieleniu Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz Romanowi Piaśnikowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Jak zgodnie powtarzali samorządowcy, choć poprzedni rok był szczególnie trudny z uwagi na pandemię koronawirusa, to Gmina Olkusz rozwijała w tym czasie imponująco.

Biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich realizowany był zeszłoroczny budżet, uważam, że ogromnym sukcesem była skala realizowanych przez nas wydatków majątkowych, jako że ich wartość w 2020 roku przekroczyła 38,6 miliona złotych. Osiągnięcie tak dobrego wyniku było możliwe m.in. dzięki dużemu zaangażowaniu środków zewnętrznych, bowiem tylko w minionym roku dochody z tego tytułu sięgnęły blisko 24 milionów złotych – uzasadniał przed głosowaniem gospodarz „Srebrnego Miasta”.

W 2020 roku Gmina Olkusz osiągnęła dochody w wysokości blisko 246 milionów złotych. Były one wyższe aż o 16,5% w stosunku do roku poprzedniego, co w dobie pandemii koronawirusa należy uznać za bardzo dobry wynik. Wydatki wzrosły natomiast do kwoty ponad 242 milionów złotych. Niestety, zauważalny był spadek wpływów z udziału w podatku PIT oraz CIT: dochody z tego tytułu zmalały o prawie 2,5 miliona złotych w porównaniu do 2019 roku. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać przede wszystkim w pandemii oraz rządowych zmianach sposobu naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Coraz mocniej widoczna była także dysproporcja między wydatkami na oświatę, a dochodami z tytułu rządowej subwencji oświatowej. W porównaniu do 2019 roku, wydatki na oświatę, łącznie z niezbędnymi inwestycjami, wzrosły bowiem o 4 miliony złotych, osiągając wartość 80,5 miliona złotych. Otrzymana od państwa subwencja oświatowa, w porównaniu do roku 2019, była natomiast wyższa o zaledwie 266 tysięcy złotych. Przez wzgląd na wzrost cen energii i innych usług, a także podwyżki płacy minimalnej, wynagrodzeń pracowników oświaty i innych grup zawodowych, zauważalny jest ponadto wzrost wydatków bieżących, nawet mimo znacznych ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.