Bogumił Sobczyk złamał prawo! Co ma do ukrycia Starosta Olkuski w sprawie obwodnicy Bolesławia?

1 marca wysłaliśmy do Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie obwodnicy Bolesławia za ponad 7,5 miliona złotych, która została zamknięta zaledwie 2 miesiące po oddaniu jej do użytkowania. Włodarz Powiatu Olkuskiego nie dopełnił jednak swojego ustawowego obowiązku w określonym prawnie terminie – do naszej redakcji wpłynęło jedynie pismo Dyrektora powiatowego Zarządu Drogowego w Olkuszu Pawła Pacunia, który próbował bronić Bogumiła Sobczyka i niejako zastępczo odnieść się pytań zadanych Staroście Olkuskiemu, nie udzielając jednak finalnie odpowiedzi na żadne z nich. Dziś złożyliśmy zatem skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka – zgodnie z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Przypominamy, że jeszcze 15 lutego wysłaliśmy włodarzowi Powiatu Olkuskiego pierwszy wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie zapadlisk przy obwodnicy Bolesławia. Bogumił Sobczyk na ten wniosek udzielił nam odpowiedzi, wskazując m.in. iż Powiat, zlecając opracowanie projektu przedmiotowej drogi powiatowej, zdecydował o jej przebiegu na podstawie m.in. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bolesław z 22 lipca 2021 roku, według którego grunt, po którym przebiega obwodnica, był oznaczony kategorią „Cw”, która po spełnieniu ścisłe wskazanych wymogów warunkowo dopuszcza zabudowę. 1 marca złożyliśmy do Starosty Olkuskiego kolejny wniosek o udzielenie informacji publicznej, tym razem pytając m.in. Jak Powiat mógł zlecić w 2019 roku opracowanie projektu obwodnicy Bolesławia na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z 2021 roku oraz wskazując, że W MOMENCIE ZLECANIA zaprojektowania trasy obwodnicy Bolesławia grunty te nie były objęte kategorią „Cw”, tylko „C”, bezwzględnie zakazującej zabudowy.

W czwartek 16 marca upłynął jednak ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, a Starosta Olkuski nie wywiązał się z ciążącego na nim prawnie obowiązku, łamiąc tym samym przepisy. Jak wspomnieliśmy wyżej, do naszej redakcji wpłynęło jedynie pismo Dyrektora powiatowego Zarządu Drogowego, jednak nie udzielił nam on odpowiedzi na żadne z zadanych pytań, a nawet nie miał przecież takiej fizycznej możliwości, gdyż nasze pytania dotyczyły działań i słów stricte Bogumiła Sobczyka. Nie ma to zresztą żadnego znaczenia, gdyż w orzecznictwie sądów administracyjnych jednoznacznie wskazano, iż udzielanie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej „za kogoś” jest niezgodne z prawem.

W związku z oczywistym zatem złamaniem prawa przez Bogumiła Sobczyka, wnieśliśmy dziś skargę na jego bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, żądając m.in. sądowego przymuszenia Starosty Olkuskiego do udzielenia informacji publicznej w sprawie zapadlisk przy nowowybudowanej drodze za ponad 7 500 000,00 złotych pochodzących z kieszeni każdego z Państwa – ciężko pracujących podatników. Obiecujemy, że nie damy się zbyć ani zastraszyć w dokładnym wyjaśnieniu tej sprawy.

zdjęcie główne: Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja