79. rocznica zagłady olkuskich Żydów

W niedzielę ulicami Olkusza przeszedł coroczny Marsz Pamięci ostatnią drogą olkuskich Żydów. Stanowił on finał uroczystości upamiętniających wydarzenia sprzed 79 lat.

Ostateczna likwidacja olkuskiego getta rozpoczęła się 9 czerwca 1942 roku, gdy jego teren otoczyły jednostki niemieckie. Następnego dnia Niemcy wypędzali ludzi z domów i gromadzili ich na placu pod tamtejszym gimnazjum. Sposród około 3 400 osób kolejnego dnia odbyła się selekcja, po której około 200 osób wywieziono do obozów pracy. Pozostałych zaprowadzono natomiast do budynku Kasy Chorych (obecnie gmach Starostwa Powiatowego w Olkuszu), gdzie spędzili ostatnie dni w swoim mieście. Stamtąd w dwóch turach 13 i 15 czerwca zostali oni zaprowadzeni ulicami miasta na olkuski dworzec kolejowy, z którego wyjechali w swą ostatnią drogę do obozu koncentracyjnego w Birkenau, gdzie zostali zabici w komorach gazowych.

W 2017 roku, z okazji 75. rocznicy zagłady olkuskich Żydów, na budynku starostwa odsłonięta została tablica upamiętniająca te tragiczne wydarzenia. Od 2006 roku corocznie 13 czerwca, kiedy z Olkusza wyruszył największy transport Żydów do obozu w Birkenau, ulicami miasta przechodzi ponadto Marsz Pamięci zainicjowany przez Ireneusza Cieślika. Jego uczestnicy przemierają ulicami ich ostatnią drogę.

W niedzielę delegacja mieszkańców, której przewodniczył prof. dr hab. Michał Ostrowski – astronom, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – przyjechała także do Oświęcimia, aby wziąć udział w uroczystościach przygotowanych przez dr Adama Cyrę. Uczestniczyli w nich również przedstawiciele oświęcimskiego oddziału Miejskiego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem – Pamięć o Auschwitz-Birkenau na czele z przewodniczącym Markiem Księżarczykiem.

Na olkuskim rynku do końca czerwca można ponadto oglądać plenerową wystawę „Olkuscy Żydzi”, pokazującą historię naszej diaspory żydowskiej. Na wystawie zaprezentowano przeszło 180 archiwalnych fotografii, pochodzących głównie ze zbiorów olkuskiego Muzeum Regionalnego PTTK, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz zbiorów prywatnych. Wystawa została przygotowana w 2017 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu. Jej wersje elektroniczną można obejrzeć klikając TUTAJ.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.