59-letni recydywista pobił i obrabował staruszkę w Kluczach

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kluczach zatrzymali mężczyznę, który uderzał znajomą 83-latkę po głowie drewnianym taboretem, groził jej śmiercią oraz zabrał pieniądze. Na dodatek, okazało się, że 59-latek dopuścił się tego haniebnego rozboju zaledwie parę dni po tym, jak opuścił zakład karny. Grozi mu kara do nawet 18 lat więzienia.

W sobotę około godziny 15:00 napastnik zapukał do mieszkania staruszki pod pretekstem skorzystania z toalety. Kobieta wpuściła swojego oprawcę do domu, ponieważ znała 59-latka i nie podejrzewała, że może on mieć wobec niej złe zamiary. W pewnym momencie agresor zaczął jednak szarpać 83-latkę, chwycił za kuchenny nóż i zaczął grozić jej śmiercią, zadając jednocześnie wydania swoich oszczędności. Gdyby tego było mało, mężczyzna zaczął okładać seniorkę po głowie drewnianym taboretem. W obawie o własne życie, przerażona staruszka dała mężczyźnie 200 złotych, a ten uciekł w nieznanym kierunku.

Zaalarmowani o całym zdarzeniu miejscowi policjanci udzielili pokrzywdzonej pierwszej pomocy, a następnie ustalili dane i rysopis mężczyzny, niezwłocznie rozpoczynając jego poszukiwania. W działania te zaangażowano również mundurowych z Komisariatu Policji w Bukownie oraz Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. W ciagu niecałej godziny stróże prawa zatrzymali 59-latka: w chwili zatrzymania miał on ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie.

Agresor został przewieziony do olkuskiej komendy i osadzony w pomieszczeniu dla zatrzymanych. Funkcjonariuszom udało się także odzyskać część pieniędzy, które ukradł bezwstydny złodziej: jak ustalili, jeszcze przed zatrzymaniem mężczyzna kupił za zarabowane pieniądze papierosy i alkohol. 83-latka z urazem głowy i ręki została natomiast przetransportowana do Nowego Szpitala w Olkuszu, gdzie lekarze udzielili jej niezbędnej pomocy medycznej.

W poniedziałek napastnik został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie prokurator przedstawił mu zarzut rozboju i spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z art. 280. §1. Kodeksu Karnego, „kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Paragraf drugi przytoczonego przepisu stanowi natomiast, że „jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”. Jednakże, z uwagi na fakt, że 59-latek był już wcześniej karany za kierowanie gróźb oraz znęcanie się nad członkami swojej rodziny, wymiar kary może być w tym przypadku o połowę wyższy.

Z kolei na mocy Art. 157. §2. Kodeksu Karnego, „kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Po orzeczeniu przez sąd kar za każde z wymienionych wyżej przestępstw, pod uwagę będzie trzeba wziąć jeszcze art. 86. §1. Kodeksu Karnego, z treści którego możemy wyczytać, że „sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy […]”. Na wniosek śledczych, poparty przez olkuską prokuraturę, sąd zastosował także wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na maksymalny możliwy okres wynoszący 3 miesiące.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja