Zmarł wieloletni nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu Józef Januszek

Z przykrością informujemy, że w wieku 90 lat zmarł nauczyciel matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu w latach 1957-1990 Józef Januszek. Pogrzeb Honorowego Obywatela Olkusza odbędzie się jutro o godzinie 14:00 na Cmentarzu Parafialnym w Olkuszu.

Józef Januszek urodził się i wychował w Srebrnym Mieście, z którym związał całe swoje życie. Od 1957 roku, jako nauczyciel matematyki, przez wiele dekad z ponadprzeciętnym oddaniem przekazywał wiedzę i pasję do nauki kilku pokoleniom olkuszan. Jego wychowankowie wspominają go jako człowieka, który był nie tylko wybitnym nauczycielem, ale również wychowawcą traktującym pracę z młodzieżą jako swoją życiową misję. Z wielkim zaangażowaniem uczył młodych ludzi nieszablonowego myślenia i analitycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, przekazując przy tym wartości patriotyczne.

Jako twórca Młodzieżowych Drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej, zaszczepiał ponadto w młodzieży potrzebę niesienia pomocy innym. Zamiłowanie do ziemi ojczystej rozbudzał również między innymi poprzez organizowane przez szereg lat wakacyjne obozy wędrowne. Na szczególne uznanie zasługuje także jego działalność samorządowa i społeczna na rzecz lokalnego środowiska. Powszechne zaufanie mieszkańców i szacunek do pracy na rzecz Olkusza miały bowiem swoje odzwierciedlenie w mandacie radnego Rady Miejskiej w Olkuszu, który sprawował w latach 1990-1994, będąc jednocześnie przewodniczącym Komisji Kultury i Edukacji.

Po przejściu na emeryturę, podjął szereg inicjatyw umożliwiających podtrzymanie pamięci historycznej lokalnego społeczeństwa oraz propagowanie wiedzy na temat naszej małej Ojczyzny. Służą temu między innymi utworzony z jego inicjatywy w 2005 roku Klub Nauczyciela przy PTTK w Olkuszu, a rok później Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu oraz niezwykle wartościowe Zeszyty Historyczne, których był redaktorem naczelnym.

Talent, umiejętności i osiągnięcia zawodowe Józefa Januszka zostały docenione poprzez przyznanie takich odznaczeń, jak Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi czy Medal Komisji Edukacji Narodowej. Był on również wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, a także Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Za pracę społeczną na rzecz innych z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odebrał także Nagrodę Cordis Nobilis.

Avatar photo

Redakcja