Zmarł jeden z ostatnich żyjących w powiecie olkuskim weteranów walk o niepodległość ppor. Brunon Piekarski

W poniedziałek w wieku 93 lat zmarł jeden z ostatnich żyjących w powiecie olkuskim weteranów walk o niepodległość ppor. Brunon Piekarski: żołnierz Armii Krajowej, członek powojennego podziemia niepodległościowego oraz więzień polityczny okresu stalinowskiego.

Podporucznik Brunon Piekarski był przewodniczącym oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Wolbromiu. Jego ojciec był legionistą, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Brunon Piekarski urodził się na Kresach Wschodnich II RP, w powiecie kowelskim (woj. wołyńskie). Przed wybuchem wojny jego rodzina sprowadziła się do powiatu olkuskiego. Podczas okupacji niemieckiej pracował na kolei. Od 1944 r. Brunon Piekarski był członkiem podziemnej organizacji niepodległościowej „Racławice”, scalonej z Armią Krajową. Brał udział m.in. w wywiadzie obserwującym niemieckie transporty kolejowe. Po zajęciu ziemi olkuskiej przez Armię Czerwoną, został członkiem Ruchu Oporu Armii Krajowej. W 1946 r. został aresztowany przez władze komunistyczne pod zarzutem nielegalnego posiadania broni, był przesłuchiwany w siedzibie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Olkuszu i więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Został uniewinniony z braku dowodów. W 1948 r. był jednym z założycieli organizacji niepodległościowej Armia Podziemna. Pełnił funkcję kierownika komórki propagandowej, w ramach której, na podstawie informacji z nasłuchu Radia Londyn, redagowano ulotki. Zawierały one m.in. prawdziwe informacje o zbrodni katyńskiej. Ulotki były kolportowane za pośrednictwem pociągów po kraju. W 1950 r. Brunon Piekarski został ponownie aresztowany. Przesłuchania i tortury były prowadzone w PUBP w Olkuszu i Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie (Plac Inwalidów). Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie został skazany na 8 lat więzienia.

Przez wiele lat uczestniczył w uroczystościach patriotycznych, upamiętniających tradycje walk niepodległościowych z okresu powstania styczniowego, I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Opiekował się sztandarem wolbromskiej Armii Krajowej. Brał udział w spotkaniach z młodzieżą szkolną w szkołach i instytucjach kultury oraz podczas Rajdu Pieszego Szlakami Walk Oddziału „Hardego”, przekazując młodszym pokoleniom osobiste wspomnienia i przybliżając historię działalności niepodległościowej na ziemi olkuskiej. Jego relację zarejestrował m.in. Instytut Pileckiego. Spisane przez niego wspomnienia zostały nagrodzone I miejscem w konkursie biskupa sosnowieckiego „Szkice pamięci. Ocalić od zapomnienia. Rodzinne wspomnienia historyczno-patriotyczne”. Był założycielem „Szkolnego Koła Sympatyków Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Osób Represjonowanych przy Zespole Szkół w Wolbromiu”. Uczestniczył w pracach Powiatowej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście olkuskim. Jest jednym z bohaterów filmu „Żołnierze Niezłomni Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć”. Jego wspomnienia można obejrzeć klikając TUTAJ.

Był odznaczony m.in. Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Więźnia Politycznego Okresu Stalinowskiego i Medalem „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 9 kwietnia w Wolbromiu: Msza święta w kaplicy pogrzebowej na cmentarzu przy ul. Miechowskiej rozpocznie się o godzinie 12:00.

Avatar photo

Konrad Kulig

Prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej