Zgłoś się do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Olkusza!

Trwa Budżet Obywatelski Olkusza 2023: na realizację pomysłów mieszkańców, władze gminy tradycyjnie przeznaczą okrągły milion złotych. Trwa nabór do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, który dokona ostatecznego wyboru propozycji zadań i będzie uczestniczył w monitorowaniu realizacji zwycięskich projektów.

Chciałbym, by także w tej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy mieli wpływ na podejmowane decyzje. W związku z tym, zapraszam do Zespołu przedstawicieli mieszkańców , którzy wyrażą chęć pracy wspólnie z  przedstawicielami Rady Miejskiej w Olkuszu oraz Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Chciałbym, aby przedstawicielami były także osoby, które aktywnie uczestniczyły w dotychczasowych edycjach budżetu obywatelskiego – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Pisemne zgłoszenia można przesyłać do olkuskiego magistratu do 19 sierpnia. Formularz dostępny jest w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu oraz na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl.  Spośród zgłoszonych kandydatur, do 31 sierpnia wybrane zostaną dwie osoby.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja