Zanocuj w lesie – Jurajska przygoda

„Zanocuj w lesie” to nowy program Lasów Państwowych, który startuje już 1 maja. W jego ramach miłośnicy nocowania w lesie będą mogli „na dziko”, ale bezpiecznie, rozbić namiot. Na Jurze nadleśnictwa Złoty Potok, Siewierz i Olkusz przygotowały wspólny projekt pod nazwą „Jurajska przygoda”. Leśnicy wspomagani będą przez Grupę Jurajską GOPR, Związek Gmin Jurajskich oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Rozszerzyliśmy program „Zanocuj w lesie”. Pomyśleliśmy, że jako trzy Jurajskie Nadleśnictwa stworzymy na tyle duży obszar dla tego programu, by latem dawał frajdę turystom, chcącym wędrować po naszych nadleśnictwach – komentuje nadleśniczy Nadleśnictwa Złoty Potok Andrzej Krzypkowski, dodając że już 10 marca spotkał się z ze swoimi kolegami z Siewierza i Olkusza, by wyznaczyć wspólny teren dla trzech jednostek.

Nadleśniczy Grzegorz Cekus z Siewierza zwraca z kolei uwagę, że kreśląc na mapie teren do udostępnienia mieszkańcom, brano pod uwagę walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne: „Zależało nam, aby turyści mieli szansę zobaczyć coś nietuzinkowego, aby odkryli na nowo walory krajobrazowe i historyczne tej ziemi ze Szlakiem Orlich Gniazd i takimi zamkami jak Bąkowiec, Mirów czy Olsztyn, a zbaczając ze szlaku, zachwycali się Ogrodzieńcem czy siewierskim Zamkiem Biskupim. Z kolei walory przyrodnicze zdecydowały, że w udostępnionym obszarze znalazła się tzw. Ostoja Środkowojurajska czyli Obszar Natura 2000”. Nocleg na udostępnionym obszarze będzie możliwy nawet dla grupy dziewięciu osób przez dwie noce.

Chociaż formalnie dopiero powyżej przedstawionych norm należy zgłosić mailowo na adres nadleśnictwa większą liczbę osób i dni pobytu, to zachęcam, ze względów bezpieczeństwa, zawsze zgłaszać taki nocleg, szczególnie gdy uczestniczą w nim dzieci. Wyznaczyliśmy na terenie trzech nadleśnictw łącznie ponad 5 tysięcy hektarów dostępnego lasu i wolelibyśmy w sytuacji kryzysowej aby stosowne służby miały szanse na szybkie dotarcie do turystów – dodaje nadleśniczy Nadleśnictwa Olkusz Marcin Polak.

Grupa Jurajska GOPR stawia do dyspozycji numer alarmowy 601 100 300 oraz 985 czynne całą dobę. To, oprócz standardowego numeru alarmowego 112, dobry adres, gdy potrzebna jest pomoc.

Biorąc udział w „Jurajskiej przygodzie” warto pamiętać o bezpieczeństwie. W razie wypadku czy zabłądzenia wskazane numery odbiera całą dobę ratownik dyżurny Grupy Jurajskiej GOPR. Apeluję również o zainstalowanie na telefonie aplikacji „Ratunek” – mówi naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR Robert Pilarczyk.

Osób chętnych do nocowania na dziko w lesie stale przybywa. Szacuje się, że sama społeczność związana z bushcraftem i survivalem, czyli nietypowymi formami aktywności terenowej, nastawionymi na minimalizm, samowystarczalność i długie przebywanie w lesie, liczy w Polsce ponad 40 tysięcy osób. Jest to program skierowany do miłośników lasu, a więc ludzi odpowiedzialnych i dobrze przygotowanych do warunków terenowych.

Związek Gmin Jurajskich, zrzeszający 33 gminy Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wsparł projekt nadleśnictw, bo uważamy, że w czasie pandemii natura to jedno z najbezpieczniejszych miejsc do spędzania wolnego czasu. Mówiąc wprost, może się okazać, że las jest jedynym czynnym hotelem – zwraca uwagę dyrektor biura ZGJ Robert Nieroda.

Na stronie Związku dostępny jest przewodnik on-line po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej uwzględniający miejsca postojowe, parkingi, punkty widokowe, schroniska czy ośrodki agroturystyczne.

Przygotowujemy również wersję papierową mapy, która jeszcze w maju w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy będzie dostępna w Punktach Informacji Turystycznej. Znajdzie się w niej zaznaczony obszar „Jurajskiej przygody” programu LP „Zanocuj w lesie” – dodaje Robert Nieroda.

Skoro wszystko przygotowane, to czy istnieje jakaś element ryzyka związany z programem „Zanocuj w lesie – Jurajska przygoda”? „Staraliśmy się je z minimalizować, ale zawsze pozostaje niepewność, jaką jest pogoda. Co prawda dla leśnika nie ma w lesie złej aury, ale turyści podobno widzą tę kwestię zupełnie inaczej” – podsumowuje nadleśniczy ze Złotego Potoku Andrzej Krzypkowski.

Szczegółowe informacje o programie oraz regulaminy znajdą się przed majówką na stronach internetowych nadleśnictw, a warstwa mapowa z zaznaczonym obszarem projektu „Zanocuj w lesie – Jurajska przygoda” będzie dostępna na mapie Banku Danych o Lasach. Aplikację „mBDL” można natomiast pobrać w APP Store oraz w sklepie Play.

zdjęcia: Pixabay

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.