XI Kucie Kos Powstańczych w kuźni Jacka Włodarczyka w Żuradzie

Odbywające się cyklicznie w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego kucie kos w Żuradzie staje się wydarzeniem o coraz większym znaczeniu kulturowym. Oprawianiu kosy na sztorc, będącemu punktem wyjścia tej wyjątkowej imprezy, towarzyszy dziś bowiem wiele wydarzeń towarzyszących, zarówno w Żuradzie, jak i w innych miejscach związanych z tradycją powstańczą. Dla przykładu, w tym roku Paula Broda, wraz z Amelką, Emilką i Kacprem, przygotowała program artystyczny o charakterze patriotycznym, a Łukasz Żak porwał zebranych swoją recytacją „Reduty Ordona”. Otoczenie kuźni jak zwykle było natomiast wypełnione scenografią przygotowaną przez Zbigniewa Rosia.

Kosa oprawiona na sztorc przez corocznych gości specjalnych, czyli braci Władysława i Wojciecha Raczków z Pisarzowej, stylizowana była ponadto na świecznik: u jej nasady widać dwa okapniki z mocowaniem na świece, a szpic został zakręcony do dołu, przez co może służyć jako uchwyt. Takie „pokojowe” zastosowanie kosy bojowej stanowiło absolutną nowość w dotychczasowej tradycji kucia kos w Żuradzie.

W godzinach popołudniowych ubrani w stroje historyczne uczestnicy wydarzenia zaciągają  z kolei wartę przy grobie pułkownika Francesco Nullo na starym cmentarzu w Olkuszu. Ciekawym uzupełnieniem imprezy, odbywającym się następnego dnia, jest także Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej. Członkowie działającego przy olkuskim oddziale PTTK Klubu Historycznego „Bractwo Kopackie” zapalili ponadto znicze i zaciągnęli wartę przy powstańczych mogiłach i miejscach pamięci w Olkuszu, Pieskowej Skale, Ojcowie i Imbramowicach. Niezwykłą popularnością w Internecie cieszył się natomiast mający miejsce na dziedzińcu zamku w Pieskowej Skale koncert Łukasza Żaka na rogu.

Kucie kos w Żuradzie po raz kolejny można zatem nazwać wydarzeniem wyjątkowym w skali ogólnopolskiej, o czym świadczy chociażby coraz więcej gości z zarówno bliższej, jak i dalszej okolicy czy objęcie edycji z 2019 roku Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

Avatar photo

Franciszek Rozmus