„Velvet. Piątka dla Natury” – nowy program edukacyjno-grantowy skierowany do szkół z powiatów olkuskiego i zawierciańskiego

1 marca bieżącego roku wystartowała „Piątka dla Natury” – program edukacyjno-grantowy marki Velvet skierowany do szkół podstawowych. Jego opiekunem jest firma Velvet CARE, a działania realizowane przez markę Velvet są jednym z elementów firmowej strategii Eco Agenda 2025. Program ma inspirować i zachęcać do działania na rzecz ochrony środowiska.

Program Velvet Piątka dla Natury nawiązuje do pięciu obszarów strategii Eco Agenda 2025 realizowanej przez Velvet CARE. W komunikacji marki Velvet strategię tę symbolizuje znak „Save Nature”, który mówi o podejmowanych przez nas działaniach dotyczących troski o drzewa, oszczędzania wody, segregowania odpadów, redukcji zużycia plastiku oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych – mówi Prezes Velvet CARE Artur Pielak.

Program został stworzony po to, aby w atrakcyjny sposób zachęcić dzieci na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1-3) do poszerzania wiedzy na temat ochrony przyrody i zaowocować w przyszłości nawykami działającymi na korzyść środowiska w myśl hasła kampanii marki Velvet „Działamy dziś, z myślą o jutrze!”.

Pierwsza, regionalna edycja programu jest dedykowana szkołom z powiatów olkuskiego i zawierciańskiego, znajdującym się w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego Velvet CARE, aby pokazać związek firmy z lokalną społecznością oraz troskę o lokalne zasoby, z których wspólnie korzystają. Patronat honorowy nad programem objęli Starosta Olkuski, Starosta Zawierciański oraz gminy z obszaru powiatów, do których skierowany jest program w jego pierwszej odsłonie.

Program „Piątka dla Natury” w wydaniu regionalnym potrwa od 1 marca 2021 do końca czerwca 2021 roku i obejmie zasięgiem wszystkie szkoły z 2 powiatów na terenie województw małopolskiego i śląskiego.

Udział w programie Velvet „Piątka dla Natury” w czterech prostych krokach:

⦁ Zarejestrowanie się na stronie www.piatkadlanatury.pl przez nauczyciela-opiekuna klasy lub dyrektora szkoły;
⦁ Pobranie materiałów dostępnych na stronie dla zarejestrowanych użytkowników;
⦁ Przeprowadzenie lekcji dotyczącej wybranego obszaru Save Nature zgodnie z zaproponowanym scenariuszem oraz udokumentowanie jej lub wypełnienie wniosku o dofinansowanie szkolnego ekoprojektu;
⦁ Przesłanie zgłoszenia konkursowego poprzez formularz dostępny w profilu użytkownika strony www.piatkadlanatury.pl.

Co można wygrać?

Jury nagrodzi 20 klas, które zrealizują ekowyzwania ujęte w scenariuszach lekcji. Laureaci otrzymają nagrody indywidualne dla każdego ucznia oraz dla nauczyciela -opiekuna klasy. Dodatkowo dyrektorzy szkół mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ekoprojektu realizowanego lub planowanego przez szkołę, nawiązującego do jednego z pięciu eko obszarów wskazanych w programie. Na szkoły czeka 5 grantów o wartości 10 000 złotych każdy.

W roku szkolnym 2021/2022 program będzie kontynuowany w formule ogólnopolskiej.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.