Tajemnice Podziemnego Olkusza

Jak powszechnie wiadomo, prawdziwe skarby kryją się pod ziemią. Już niedługo każdy będzie mógł się o tym przekonać, zwiedzając nowe, niezwykłe ekspozycje „Podziemny Olkusz”. Prace związane z przygotowaniem podziemnego muzeum zostały już ukończone, a obecnie trwają ostatnie przygotowania organizacyjne, niezbędne do udostępnienia obiektu dla zwiedzających. Otwarcie „Podziemnego Olkusza” planowane jest jeszcze tej wiosny.

W 2018 roku przystąpiliśmy do realizacji jednej z najtrudniejszych inwestycji w historii olkuskiego samorządu. Niszczejący budynek dawnego starostwa był wątpliwą wizytówką „Srebrnego Miasta”, a dodatkowo zdecydowaliśmy się wydobyć prawdziwy potencjał z podziemi ratusza. Wykonane prace to wielki sukces całej lokalnej społeczności, która zyskała nowoczesne i atrakcyjne obiekty. Dawne starostwo odzyskało bowiem swój blask, a tajemnicze podziemia przyciągają uwagę – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Pierwsza ekspozycja znajduje się w średniowiecznych piwnicach ratusza: spacerując kilka metrów pod rynkiem i oglądając dużą, przestrzenną makietę miasta, przeniesiemy się do Olkusza z czasów swojej największej świetności. Można tam również zobaczyć filmy poświęcone m.in. rozwojowi terytorialnemu miasta, słynnym olkuskim astronomom (ciekawostkę stanowi z pewnością replika astrolabium Marcina Bylicy) czy niezwykłym zabytkom. Ekspozycja pokazuje i opowiada także historię ratusza, czyli siedziby władz miasta. W dawnym miejskim lochu można natomiast obejrzeć animowaną scenę przedstawiającą codzienne życie średniowiecznego miasta oraz zobaczyć narzędzia tortur. Ważnym elementem ekspozycji są ponadto znaleziska archeologiczne, a także kopie starych dokumentów, rycin i map.

W drugiej podziemnej ekspozycji, znajdującej się w piwnicach Kwartału Królewskiego, czyli dawnej siedziby władz górniczych, poznamy z kolei górnicze i hutnicze tradycje Olkusza. O tym, jak funkcjonowały niegdyś kopalnie, można przekonać się samemu, wprawiając w ruch modele dawnych urządzeń górniczych oraz oglądając przestrzenną makietę średniowiecznych kopalni. Znajdują się tam również modele pieców do wytopu ołowiu i srebra, a w „Srebrnej komnacie” mieści się replika słynnego Srebrnego Krzyża Gwarków Olkuskich. Prezentowane są ponadto narzędzia pracy górników oraz historia mennicy, która działała tu na przełomie XVI i XVII wieku. Warto wspomnieć, że każdy może wybić sobie na pamiątkę kopię olkuskiego trojaka. Zwiedzanie uatrakcyjniają także multimedia, a obydwie ekspozycję można zwiedzać korzystając z bezpłatnego audioprzewodnika.

Przypominamy, że koszt całej inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” wyniósł około 20 milionów złotych, z czego ponad 6,5 miliona złotych pokryło unijne dofinansowanie.

fot. Ł. Dwornik
źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.