Rzeki Biała i Sztoła w sytuacji zakończenia olkuskiego górnictwa kruszcowego – chłodnym okiem przyrodników

Historia wydobycia kruszców w Olkuszu i jego okolicach to historia zmagań z wodą zalewającą eksploatowane złoża. Pokłosiem tych wielowiekowych zmagań jest odkształcenie stosunków wodnych, zmiany w sieci wód powierzchniowych, w tym zanik naturalnych cieków oraz powstanie sztolni i …

Rzeki Biała i Sztoła w sytuacji zakończenia olkuskiego górnictwa kruszcowego – chłodnym okiem przyrodników więcej