Szeregi Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zasiliło czterech nowych policjantów

Rotę ślubowania wypowiedziało czterech policjantów, którzy zasilą szeregi Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia […]”.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, uroczystość ta odbyła się w małym gronie w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu młodszego inspektora Jarosława Klicha oraz bezpośrednich przełożonych. Ślubowanie rozpoczęło się złożeniem meldunku komendantowi przez Naczelnika Wydziału Prewencji podkomisarza Tomasza Mosura. Następnie młodzi adepci z powagą i dumą wypowiedzieli słowa roty ślubowania.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

Po ślubowaniu Komendant Jarosław Klich wręczył nowym policjantom legitymacje służbowe oraz zasady etyki zawodowej. Podkreślił on również, że bycie policjantem to trudna misja, wymagająca wielu poświęceń, ale za to dająca wiele satysfakcji. Szef olkuskiej policji życzył ponadto młodym adeptom sukcesów na drodze zawodowej, dumy i satysfakcji z wykonywanych zadań, a także przekazał podziękowania rodzinom mundurowych za ich wsparcie.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.