Święto policji w olkuskiej komendzie

Swoje święto obchodzili niedawno funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, uroczysty apel miał skromniejszy charakter i wzięła w nim w nim udział mniejsza, niż w ubiegłych latach liczba wyróżnionych mundurowych oraz zaproszonych gości.

Obchody rozpoczęły się wprowadzeniem  sztandaru oraz złożeniem meldunku o rozpoczęciu uroczystości Komendantowi Powiatowemu Policji w Olkuszu młodszemu inspektorowi Jarosławowi Klichowi przez dowódcę uroczystości podkomisarza Tomasza Mosura. Kolejnym punktem było natomiast odegranie hymnu państwowego.Następnie 55 olkuskich policjantów otrzymało akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe. Ze względu na obostrzenia, w uroczystości wzięło jednak udział tylko 25 z nich. Wśród wyróżnionych znaleźli się stroze prawa z Olkusza, Bukowna, Klucz oraz Wolbromia.

Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu młodszy inspektor Jarosław Klich podkreślił później trud policyjnej służby, a także przekazał gratulacje awansowanym i złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom, pracownikom policji i ich rodzinom. Komendant podziękował również samorządom, instytucjom i wszystkim osobom, które od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Młodszy inspektor Jarosław Klich zwrócił ponadto uwagę na to, że bez współpracy, wzajemnego zrozumienia i pomocy nie byłyby możliwe tak skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.