“Światełko bohaterom – szlakiem mogił żołnierzy AK na olkuskim cmentarzu”

Tradycyjnie, w niedzielę przypadającą przed Uroczystością Wszystkich Świętych odbędzie się spacer historyczny „Światełko bohaterom – szlakiem mogił żołnierzy AK na olkuskim cmentarzu”. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich, którzy chcą poznać sylwetki zasłużonych dla regionu olkuszan spoczywających na miejskiej nekropolii oraz wyrazić o nich pamięć poprzez zapalenie zniczy i krótką modlitwę. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.

Akcja rozpocznie się w niedzielę 30 października o godzinie 15:00 przed bramą Cmentarza Parafialnego przy ulicy Powstańców Śląskich w Olkuszu. Uczestnicy, w towarzystwie przewodników, nawiedzą kilkanaście grobów zasłużonych mieszkańców naszego miasta, poznając ich biografie, wysłuchując wspomnień oraz oglądając zdjęcia i przedmioty związane z ich działalnością.

Nasz spacer to podróż do przeszłości poprzez biografie ludzi, których grobowe tablice mijamy co roku, nie zawsze zdając sobie jednak sprawę ze znaczenia danej postaci w historii. Ich losy związały się z naszą małą ojczyzną pokazując, jak wydarzenia o ogólnopolskim charakterze odbijały się na życiu zwykłych osób – zaznacza rzecznik prasowy olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Justyna Rams.

Inicjatywa ma charakter cykliczny. Poprzednie edycje gromadziły kilkudziesięciu uczestników, w tym harcerzy, członków Związku Strzeleckiego oraz uczniów miejscowych szkół. W ubiegłych latach upamiętniono m.in. nestora olkuskiego harcerstwa i znanego społecznika Mieczysława Karwińskiego „Orlika”, peowiaczkę i jedną z inicjatorek olkuskiej konspiracji w czasie II wojny światowej Zofię Okrajni czy komendanta obwodu „Olkusz” AK Michała Bartkiewicza „Żetońskiego”. Tradycyjnie, centralnym punktem wydarzenia będzie zatrzymanie się przy pomniku nad zbiorową mogiłą partyzantów Armii Krajowej z oddziałów „Hardego” oraz „Litwinki”, którzy polegli w 1944 i 1945 roku, a w wyniku powojennych ekshumacji spoczęli we wspólnym grobie w Olkuszu.

W tym roku organizatorzy planują z kolei upamiętnić m.in. Józefa Mrówkę, Stanisława Tarasina i Alicję Łogiewę (z domu Mędrek): Józef Mrówka „Mat” był zastępcą dowódcy największego oddziału partyzanckiego na ziemi olkuskiej Gerarda Woźnicy „Hardego”, a po wojnie długoletnim pracownikiem olkuskiej Emalii. Stanisław Tarasin „Ospały” pochodził natomiast ze Sułoszowej, gdzie wstąpił do Batalionów Chłopskich i służył w oddziale „Szarańcza” Jana Pieńkowskiego „Mohorta”. Alicja Łogiewa „Diana” należała zaś do drużyny sanitarno-gospodarczej Oddziału „Hardego”, pełniąc m.in. funkcję łączniczki, ale także zajmując się, wspólnie z ojcem Maciejem Mędrkiem „Pęcem”, szyciem mundurów dla partyzantów.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz