Stanisław Bartoszcze Honorowym Obywatelem Olkusza

Wczoraj w Centrum Kultury przy ulicy Szpitalnej w Olkuszu miała miejsce uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Olkusza płk. Stanisławowi Bartoszcze: w ten sposób olkuski samorząd docenił jego wieloletnią pracę na rzecz kolejnych pokoleń mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.

W poczet ludzi szczególnie zasłużonych dołącza tak wyjątkowa osobistość, od wielu lat bezinteresownie zaangażowana w budowanie lokalnego patriotyzmu i kształtowanie charakterów młodych pokoleń. Wierzę, że tytuł Honorowego Obywatela Olkusza będzie szczególnie bliski Pańskiemu sercu. W imieniu własnym i wszystkich Mieszkańców wyrażam głęboką wdzięczność za to, że Miasto oraz kolejne pokolenia Olkuszan zawsze mogą na Pana liczyć. – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Uzasadnienie uchwały o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Olkusza przedstawił przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza może otrzymać osoba pełnoletnia, która w istotnym stopniu przyczyniła się lub przyczynia do budowania prestiżu i popularyzacji walorów Gminy Olkusz na forum ponadlokalnym. Honorowe Obywatelstwo Olkusza jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania przez lokalny samorząd.

Dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela oraz pamiątkowe upominki wręczyli wspólnie: burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk.

Sam Honorowy Obywatel Olkusza Stanisław Bartoszcze nie szczędził podziękowań dla inicjatorów nadania mu tego najwyższego w Gminie Olkusz wyróżnienia, a także osób, które towarzyszyły mu w kolejnych latach działalności, która zyskała tak duże uznanie u lokalnej społeczności. W drugiej części swojego wystąpienia przybliżył swoje pasje i doświadczenia, które sprowadziły go do Olkusza i na stałe związały ze Srebrnym Miastem.

Życzenia oraz gratulacje – zarówno w części oficjalnej, jak i później – w kuluarach – chętnie składali przybyli na uroczystość Goście.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja