Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej w Powiecie Olkuskim

Przypominamy, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Olkuskim.

Termin wizyty prawnej można umówić pod numerem telefonu 326 421 938 lub za pośrednictwem strony np.ms.gov.pl. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Centrum Kultury im. Jana Pawła II przy ulicy Kolejowej 3, (pok. nr 21) w Bukownie funkcjonuje od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

  • Poniedziałek: od 14:00 do 18:00;
  • Wtorek: od 08:00 do 12:00;
  • Środa: od 14:00 do 18:00;
  • Czwartek od 08:00 do 12:00;
  • Piątek od 08:00 do 12:00.

Porady przysługują osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie
zatrudniały innych osób. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
  • nieodpłatną mediację.

Więcej informacji, wraz z materiałami edukacyjnymi, można znaleźć na stronie internetowej, stronie na portalu społecznościowym Facebook oraz kanale Fundacji Togatus Pro Bono w serwisie YouTube.

zdjęcie przykładowe: Pixabay

Avatar photo

Redakcja