Rekonstruktorzy w Rabsztynie

Chata Kocjana, czyli odtworzony w Rabsztynie rodzinny dom inż. Antoniego Kocjana, przyciąga nie tylko turystów: w ramach II edycji Manewrów Partyzanckich, w okolicach tego mini-skansenu spotkali się bowiem rekonstruktorzy z całej Małopolski.

Wydarzenie zostało zorganizowane w formule LARP (live action role-playing). Fabuła została oparta o realia okupacji niemieckiej na ziemi olkuskiej w 1944 roku, a scenariusz przewidywał podzielenie uczestników na zespoły, np. patrole partyzanckie, patrol niemiecki, bandę rabunkową, czy grupę uciekinierek z przymusowych robót w Rzeszy. Na dodatek, każdy rekonstruktor otrzymał indywidualną rolę, opisaną według schematu: co wie, czego chce i co ma. Role te korespondowały ze sobą, tworząc dziesiątki możliwych interakcji, a to, jak potoczy się gra, zależało od wyborów podejmowanych przez rekonstruktorów. Jedna decyzja mogła odwrócić sytuację o 180 stopni!

Organizatorem gry było olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jako że jedną z form działalności tego stowarzyszenia jest właśnie rekonstrukcja historyczna: w ramach trzech projektów rekonstrukcyjnych, odtwarzane są sylwetki żołnierzy i cywilów sprzed lat, popularyzując w ten sposób dany wycinek dziejów. Członkowie Koła organizują i biorą udział w inscenizacjach historycznych, planach filmowych, rajdach i grach miejskich, zlotach czy piknikach militarnych, przeprowadzają ponadto lekcje historii w szkołach i instytucjach kultury. Pierwotny i najdłużej prowadzony projekt to „Podziemie niepodległościowe podczas II wojny światowej”. Obejmuje on odtwarzanie sylwetek żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy wyklętych oraz formacji walczących z podziemiem niepodległościowym (niemieckich formacji przeciwpartyzanckich oraz powojennego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa i ludowego Wojska Polskiego).

Szczególnie koncentrujemy się na oddziałach partyzanckich operujących na ziemi olkuskiej, w tym zgrupowaniu partyzanckim „Surowiec” pod dowództwem Gerarda Woźnicy „Hardego” oraz oddziale partyzanckim „Szarańcza” Jana Pieńkowskiego „Mohorta”. Prężnie rozwija się także nasza sekcja rekonstruktorek – komentuje Wiceprezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Mateusz Radomski.

Bazując na zdjęciach, filmach i wspomnieniach z epoki, kobiety odtwarzają z kolei ubrania, rekwizyty oraz oczywiście fryzury sprzed osiemdziesięciu lat. Część strojów przygotowują własnoręcznie, począwszy od zaprojektowania, przez zakup materiałów, aż do ich wykonania. Warto również wspomnieć o trzecim projekcie rekonstrukcyjnym prowadzonym w ramach działalności Koła: Grupa Rekonstrukcji Historycznej V Batalion Strzelców Olkuskich. W ramach inicjatywy prowadzonej we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Olkuszu oraz olkuskim oddziałem PTTK, odtwarzane są sylwetki żołnierzy pierwszej ochotniczej olkuskiej formacji odrodzonego w 1918 roku Wojska Polskiego, czyli V Batalionu Strzelców Olkuskich. Prezentowane umundurowanie i wyposażenie jest charakterystyczne dla okresu walk o niepodległość oraz o granice Rzeczypospolitej w latach 1914-1921.

Zainteresowanych przygodą z rekonstrukcją historyczną zachęcamy odwiedzenia strony internetowej ŚZŻAK. Można na niej znaleźć więcej informacji na temat naszej działalności oraz dane kontaktowe.

Konrad Kulig

Prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej