Rekonstruktorzy w Rabsztynie

Chata Kocjana, czyli odtworzony w Rabsztynie rodzinny dom inż. Antoniego Kocjana, przyciąga nie tylko turystów: w ramach II edycji Manewrów Partyzanckich, w okolicach tego mini-skansenu spotkali się bowiem rekonstruktorzy z całej Małopolski.

Wydarzenie zostało zorganizowane w formule LARP (live action role-playing). Fabuła została oparta o realia okupacji niemieckiej na ziemi olkuskiej w 1944 roku, a scenariusz przewidywał podzielenie uczestników na zespoły, np. patrole partyzanckie, patrol niemiecki, bandę rabunkową, czy grupę uciekinierek z przymusowych robót w Rzeszy. Na dodatek, każdy rekonstruktor otrzymał indywidualną rolę, opisaną według schematu: co wie, czego chce i co ma. Role te korespondowały ze sobą, tworząc dziesiątki możliwych interakcji, a to, jak potoczy się gra, zależało od wyborów podejmowanych przez rekonstruktorów. Jedna decyzja mogła odwrócić sytuację o 180 stopni!

Organizatorem gry było olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jako że jedną z form działalności tego stowarzyszenia jest właśnie rekonstrukcja historyczna: w ramach trzech projektów rekonstrukcyjnych, odtwarzane są sylwetki żołnierzy i cywilów sprzed lat, popularyzując w ten sposób dany wycinek dziejów. Członkowie Koła organizują i biorą udział w inscenizacjach historycznych, planach filmowych, rajdach i grach miejskich, zlotach czy piknikach militarnych, przeprowadzają ponadto lekcje historii w szkołach i instytucjach kultury. Pierwotny i najdłużej prowadzony projekt to „Podziemie niepodległościowe podczas II wojny światowej”. Obejmuje on odtwarzanie sylwetek żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy wyklętych oraz formacji walczących z podziemiem niepodległościowym (niemieckich formacji przeciwpartyzanckich oraz powojennego komunistycznego aparatu bezpieczeństwa i ludowego Wojska Polskiego).

Szczególnie koncentrujemy się na oddziałach partyzanckich operujących na ziemi olkuskiej, w tym zgrupowaniu partyzanckim „Surowiec” pod dowództwem Gerarda Woźnicy „Hardego” oraz oddziale partyzanckim „Szarańcza” Jana Pieńkowskiego „Mohorta”. Prężnie rozwija się także nasza sekcja rekonstruktorek – komentuje Wiceprezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Mateusz Radomski.

Bazując na zdjęciach, filmach i wspomnieniach z epoki, kobiety odtwarzają z kolei ubrania, rekwizyty oraz oczywiście fryzury sprzed osiemdziesięciu lat. Część strojów przygotowują własnoręcznie, począwszy od zaprojektowania, przez zakup materiałów, aż do ich wykonania. Warto również wspomnieć o trzecim projekcie rekonstrukcyjnym prowadzonym w ramach działalności Koła: Grupa Rekonstrukcji Historycznej V Batalion Strzelców Olkuskich. W ramach inicjatywy prowadzonej we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Olkuszu oraz olkuskim oddziałem PTTK, odtwarzane są sylwetki żołnierzy pierwszej ochotniczej olkuskiej formacji odrodzonego w 1918 roku Wojska Polskiego, czyli V Batalionu Strzelców Olkuskich. Prezentowane umundurowanie i wyposażenie jest charakterystyczne dla okresu walk o niepodległość oraz o granice Rzeczypospolitej w latach 1914-1921.

Zainteresowanych przygodą z rekonstrukcją historyczną zachęcamy odwiedzenia strony internetowej ŚZŻAK. Można na niej znaleźć więcej informacji na temat naszej działalności oraz dane kontaktowe.

Avatar photo

Konrad Kulig

Prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej