Radni z Bukowna apelują o utworzenie miejsc do leczenia chorych na koronawirusa w olkuskim szpitalu

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bukownie Radni jednogłośnie skierowali apel do przedstawicieli władz państwowych i samorządowych o utworzenie miejsc do leczenia chorych na koronawirusa na oddziale zakaźnym Nowego Szpitala w Olkuszu.

Od pewnego czasu sytuacja epidemiczna w powiecie olkuskim ulega pogorszeniu. Pierwszy dynamiczny wzrost zakażeń był związany z pojawieniem się ogniska koronawirusa w Miejskim Przedszkolu w Bukownie, a teraz mamy do czynienia z ogniskami w wielu placówkach oświatowych w całym powiecie. To właśnie te źródła zakażeń wydają się aktualnie powodować duży wzrost liczby osób zarażonych, co niestety jest skutkiem braku przygotowania kompleksowych i racjonalnych zaleceń redagowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. COVID-19 to straszna choroba, a mieszkańcy Bukowna i całego powiatu nie mogą liczyć na możliwość jej leczenia w Nowym Szpitalu w Olkuszu, mimo że znajduje się w nim oddział zakaźny. Nasi mieszkańcy muszą mieć pewność, że w przypadku ostrego przebiegu choroby jak najszybciej zostanie im udzielona pomoc – przekonuje Radny Rady Miejskiej w Bukownie Sebastian Piasta.

„Systematycznie zmniejszająca się liczba dostępnych lóżek do leczenia chorych, we wszystkich szpitalach wyznaczonych do tego celu w województwie małopolskim, stwarza coraz groźniejszą sytuację. Wielogodzinne oczekiwania na specjalistyczną ekipę pogotowia ratunkowego oraz transport do odległych placówek na terenie województwa małopolskiego lub sąsiedniego śląskiego, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców powiatu. Dlatego też Rada Miejska w Bukownie uważa za zasadne niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do utworzenia w Nowym Szpitalu w Olkuszu miejsc przeznaczonych do leczenia chorych z koronawirusem” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Kiedy 19 marca zakładałyśmy zrzutkę „Respirator dla Olkusza” nie myślałyśmy, że sytuacja rozwinie się aż tak bardzo. Patrząc na ostatnie statystyki zachorowalności na COVID-19 podjęliśmy zatem uchwałę z apelem do wszystkich, którzy mogą nam pomóc, o zorganizowanie miejsc dla chorych w Nowym Szpitalu w Olkuszu. Mam nadzieję, że spotka się on ze skutecznym odzewem ze strony władz i instytucji. Pamiętajmy także o podstawowej zasadzie DDM (Dezynfekcja, Dystans, Maseczki – przyp. red.) i dbajmy o siebie – komentuje z kolei Radna Rady Miejskiej w Bukownie Magdalena Kubańska.

Treść uchwały zawierającej powyższy apel została przekazana Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu, Posłom z Ziemi Olkuskiej, Premierowi RP, Ministrowi Zdrowia, Prezesowi NFZ, Wojewodzie Małopolskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu Olkuskiego, Staroście Olkuskiemu oraz Prezesowi Zarządu Nowego Szpitala w Olkuszu. „Ta uchwała to wyraz troski o zdrowie i życie mieszkańców, ale przede wszystkim wezwanie do prowadzenia odpowiedzialnej polityki zdrowotnej przez odpowiednie organy władzy państwowej i samorządowej. Oczywistym jest, że Rada Miejska w Bukownie nie ma bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane w olkuskim szpitalu, dlatego mam szczerą nadzieję, że adresaci tego apelu zachowają się racjonalnie i się do niego przychylą” – podsumowuje Radny Sebastian Piasta.

zdjęcie: Mateusz Łebek

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.