Pytania do Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka o kontrowersje wokół przetargów w Powiecie Olkuskim

W związku z pojawiającymi się ostatnio w przestrzeni publicznej kontrowersjami dotyczącymi Bogumiła Sobczyka oraz wykonawcy wielu powiatowych przetargów, wysłaliśmy dziś do Starosty Olkuskiego następujące pytania:

  1. Kto był wykonawcą naprawy odrywającej się ściany zachodniej w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu? Na jaką kwotę oszacowano remont w kosztorysie, na jaką kwotę podpisano umowę oraz jaki był finalny koszt tej inwestycji? Czy wszystkie prace były wykonywane zgodnie z dokumentacją przetargową?
  2. Jaki był finalny koszt wykonywanej przez ZRB Paciej sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu”? W jakie miejsce został wywieziony materiał ziemny podlegający wymianie gruntu?
  3. Dlaczego w postępowaniu pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego przy ZS Nr 1 w Olkuszu” najtańsza złożona oferta, tj. Zakładu Techniczno-Budowlanego Polbau Sp. z o.o., nie została oceniona? Czy wybrany wykonawca tj. ZRB Paciej sp. z o.o. realizuje tę inwestycję w oparciu o materiały, które były ujęte w specyfikacji przetargowej? Czy podczas budowy doszło do zamiany materiałów budowlanych i wykończeniowych? Jaki jest koszt tej inwestycji na dzień dzisiejszy? Proszę ponadto o informację kiedy i na jaką sumę zwiększano kwotę na realizację tej inwestycji (np. w formie waloryzacji) oraz czy wykonawca wnioskuje obecnie o dodatkowe środki? Jeśli tak, to na co?
  4. Ile robót w ostatnich 3 latach wykonał ZRB Paciej sp. z o.o. na terenie budynków należących do Powiatu Olkuskiego w trybie bezprzetargowym? Proszę o podanie finalnych kosztów.
  5. Czy firma ZRB Paciej sp. z o.o. wykonywała jakiekolwiek prace w obecnym miejscu zamieszkania Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka lub w mieszkaniu wykazanym w oświadczeniu majątkowym Starosty Olkuskiego?

O udzielonych odpowiedziach poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Avatar photo

Redakcja