Poznaj historię olkuskiej Solidarności

W sobotę 20 listopada o godzinie 10:00 spod Punktu Informacji Turystycznej przy ulicy Floriańskiej 8 w Olkuszu wyruszy bezpłatny spacer historyczny „Śladami olkuskiej Solidarności”, organizowany przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”.

Wydarzenie to jest jednym z elementów projektu „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy”, realizowanego przez Stowarzyszenie przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest upowszechnienie roli, postaw i zasług działających w okresie Solidarności mieszkańców Olkusza, a także najważniejszych wydarzeń tego okresu na naszym terenie. Uczestnicy wycieczki odwiedzą wybrane miejsca związane z historią olkuskiej Solidarności, a o powstaniu i działalności związku opowiadali będą m.in. jego ówcześni działacze.

W ramach projektu opracowana została również gra miejska w formie questu „Szlakiem Olkuskiej Solidarności”, który daje uczestnikom możliwość samodzielnego odwiedzenia wybranych miejsc związanych z historią olkuskich struktur związku oraz poznania najważniejszych wydarzeń tego okresu. Ulotki z questem zostały przekazane do wszystkich olkuskich szkół i mogą stać się pomocą dydaktyczną podczas przeprowadzania żywych lekcji historii. Wydana zostanie ponadto broszura, w której nie tylko przedstawiona zostanie historia olkuskiej Solidarności, ale także wywiady z osobami, które tworzyły ją na ziemi olkuskiej.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.