Powiatowy galimatias w sprawie finansowania Galerii BWA w Olkuszu

W ubiegłym roku pisaliśmy o tym, jak władze Powiatu Olkuskiego skąpiły grosza Galerii BWA w Olkuszu: przypominamy, że pomimo obowiązującej od ponad 10 lat umowy, zgodnie z którą roczne koszty funkcjonowania Galerii są pokrywane przez gminę i powiat po połowie oraz przyjęcia już przez Radę Miejską w Olkuszu uchwały zwiększającej środki na wspólną instytucję kultury, władze Powiatu Olkuskiego konsekwentnie dążyły do obcięcia środków dla Biura Wystaw Artystycznych o 40 000,00 złotych. Finalnie, m.in. po presji wywołanej naszą publikacją, Rada Powiatu w Olkuszu również przyjęła później uchwałę zwiększającą dotację o sporną kwotę, jednak w tym roku sytuacja niestety zdaje się powtarzać. Po czasie na światło dzienne wyszło także publiczne kłamstwo Wicestarosty Olkuskiej Pauliny Polak.

Jak pisaliśmy przed rokiem, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik zwrócił się do Starosty Olkuskiego Bogumiła Sobczyka z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu w 2022 roku dotacją wyższą o 40 tysięcy złotych. Gospodarz Srebrnego Miasta motywował swój wniosek gwałtownym już wówczas wzrostem cen usług zlecanych co roku przez olkuską galerię oraz kosztów administracyjnych, w tym mediów czy wynagrodzeń: „wyrażam nadzieję, że wspólna troska o wysoki poziom działalności kulturalnej prowadzonej przez GSW BWA w Olkuszu pozwoli nam podjąć działania w tak oczywisty sposób wspierające ofertę Galerii skierowaną do Mieszkańców Srebrnego Miasta i całego Powiatu Olkuskiego” – apelował burmistrz Piaśnik.

Władze naszego powiatu co prawda zapewniały, że „prawidłowa działalność i rozwój Galerii BWA w Olkuszu jest niezwykle istotną kwestią dla władz Powiatu Olkuskiego”, jednak prorocze okazały się słowa Jamesa W. Fricka z Uniwersytetu Notre Dame, który wygłosił niegdyś tezę „Nie mów mi, jakie są twoje priorytety. Pokaż mi, na co wydajesz pieniądze, a sam ci powiem, gdzie one są”. Pomimo, że sporna kwota stanowiła zaledwie… 0,03% tegorocznego budżetu Powiatu Olkuskiego, Wicestarosta Olkuska Paulina Polak na wnioski o wsparcie naszej prestiżowej, lokalnej instytucji kultury odparła wymijająco, iż „do momentu zakończenia trwających rozmów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego wstrzymujemy się z podejmowaniem jakichkolwiek działań oraz decyzji w sprawach związanych z tą instytucją”.

Co ciekawe, samą rangę Galerii BWA w Olkuszu Wicestarosta Polak zdaje się zauważać, gdyż w niedawnej urzędowej korespondencji z Gminą Olkusz przekonywała, że „Mając na względzie bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA oraz znaczenie tej jednostki dla społeczności lokalnej, pozostajemy otwarci na dalszą dyskusję w tym zakresie, po zakończeniu prac nad przyszłorocznym budżetem. Wierzymy, że w związku z uruchomieniem nowej perspektywy finansowej, tak znamienita instytucja kultury, oferująca szeroki wachlarz wydarzeń artystycznych, będzie mogła aplikować o środki z funduszy zagranicznych oraz krajowych, co pozwoli na dalszy intensywny rozwój, mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej”.

Niestety, podobnie jak w kwestii apeli o zniesienie maksymalnych dopuszczalnych prawnie opłat za zatrzymanie się autobusów m.in. ZKG „KM” na przystankach znajdujących się przy drogach powiatowych, za pięknymi słowami w parze nie zdają się iść czyny. Dyrektor olkuskiej BWA jak co roku przedstawił bowiem projekt planu finansowego Galerii na nadchodzące 12 miesięcy: aby udało się zorganizować wszystkie zaplanowane wydarzenia, władze GSW BWA w Olkuszu poprosiły Gminę Olkusz i Powiat Olkuski o przekazanie rocznych dotacji w wysokości po 180 tysięcy złotych. „Powiat Olkuski proponuje ustalenie wysokości dotacji w 2023 roku na poziomie 160 000 złotych” – poinformowała jednak władze miasta Paulina Polak. „Gmina Olkusz proponuje ustalenie wysokości dotacji w wysokości zaproponowanej przez Galerię, tj. 180 000 złotych.  W związku ze znaczącym wzrostem wydatków bieżących (m.in. energii elektrycznej, gazu) obniżenie proponowanej przez Galerię dotacji podmiotowej łącznie o 40 000,00 złotych może zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Galerii w 2023 roku” – odparł natomiast Roman Piaśnik.

Wicestarosta Olkuska przekonywała z kolei, że „przedłożony przez Dyrektora Galerii projekt planu finansowego nie jest dokumentem wyznaczającym wysokość dotacji, a jedynie informacją dla Stron o planach na konkretny rok budżetowy i punktem odniesienia do ustalenia jej wysokości w toku uzgodnień”. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz deklarował za to finansowanie Galerii w wysokości, która jego zdaniem gwarantowałaby wysoki poziom działalności Galerii: „W Pani korespondencji nie odnajduję żadnego merytorycznego uzasadnienia obniżenia dotacji podmiotowej proponowanej przez Galerię BWA na 2023 rok. Powiat Olkuski powinien wskazać, z których zadań przedstawionych przez Dyrektora w planie działalności Galerii należy zrezygnować. Obecnie Powiat Olkuski, jako jeden ze współorganizatorów działalności Galerii BWA, bez podania merytorycznego uzasadnienia, dąży do znaczącego obniżenia wysokości dotacji na rzecz Galerii, co budzi moją obawę, że w przyszłości Powiat Olkuski może dążyć do dalszego drastycznego obniżania dotacji podmiotowej dla Galerii” – apelował burmistrz Piaśnik.

Wicestarosta Polak przekonywała z kolei, że projekt planu finansowego Galerii BWA w Olkuszu przedłożony przez jej Dyrektora „może ulec zmianie i nie ma ostatecznego charakteru”. I rzeczywiście, po nieco ponad dwóch tygodniach Wicestarosta Olkuska przesłała do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu „poprawiony” plan finansowy olkuskiej Galerii, z którego wynika, że jej Dyrektor stwierdził, iż, wbrew sytuacji geopolitycznej na świecie, za media zapłaci o 40% mniej, niż początkowo zakładał, a na „usługi obce związane z organizacją imprez” również potrzebuje jednak o 40% mniej środków, niż jeszcze miesiąc wcześniej.

W sprawie nastąpił zatem dość nieoczekiwany zwrot akcji i wygląda na to, że nasza lokalna, prestiżowa instytucja kultury otrzyma w finalnie na swoją przyszłoroczną działalność dotacje w wysokości po 160 tysięcy złotych. Nie da się jednak niestety nie zauważyć tendencji władz Powiatu Olkuskiego do obcinania pieniędzy na GSW BWA w Olkuszu i to w dobie galopującej inflacji czy drastycznego wzrostu cen opału. Tym bardziej, że sporna kwota jest dla powiatu naprawdę symboliczna i trudno wytłumaczyć, dlaczego drugi rok z rzędu władze Powiatu Olkuskiego walczą o obcięcie finansowania, tym razem w kwocie stanowiącej już zaledwie 0,015% rocznego budżetu powiatu.

Pomiędzy aktualnym i zeszłorocznym ustalaniem budżetu BWA na światło dzienne wyszły również nowe informacje w sprawie chęci przekazania olkuskiej Galerii do… Wygiełzowa w powiecie chrzanowskim. Przypominamy, że w ubiegłym roku u Wojewody Małopolskiego odbyło się spotkanie w sprawie przedstawionych przez niego propozycji zmian w formie prowadzenia Galerii Sztuki Współczesnej w Olkuszu. BWA miałoby tym samym zostać… filią Muzeum Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec. „Ze zdziwieniem przyjąłem fakt, że Wicestarosta Paulina Polak, mając upoważnienie Starosty Bogumiła Sobczyka, przekazała na wideokonferencji w dniu 19 listopada 2021 roku stanowczą informację o jednomyślnej zgodzie zarządu Powiatu Olkuskiego na zaproponowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego działania polegające na przekazaniu Galerii BWA w Olkuszu do muzeum z siedzibą w Wygiełzowie” – alarmował wówczas Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Wicestarosta Olkuska Paulina Polak na sesji Rady Powiatu w Olkuszu oświadczyła jednak stanowczo, że „ostatnia część tego zdania, [o jednomyślnej zgodzie zarządu Powiatu Olkuskiego na zaproponowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego działania polegające] «na przekazaniu Galerii BWA w Olkuszu do muzeum z siedzibą w Wygiełzowie» jest absolutnym kłamstwem”. Prawda wyszła jednak na jaw w lipcu tego roku, kiedy to Marszałek Województwa Małopolskiego na piśmie potwierdził, że „Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz poinformował, iż osobiście pozostaje sceptyczny założeniu, że przekształcenie Galerii BWA w Olkuszu – samodzielnej instytucji o dużym prestiżu i renomie – w filię instytucji kultury z siedzibą w Wygiełzowie, uzyska akceptację mieszkańców oraz radnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz. […] Wolę podpisania listu [intencyjnego dotyczącego przejęcia przez Województwo Małopolskie Galerii Sztuki BWA w Olkuszu] wyraził jedynie Zarząd Starostwa Powiatowego w Olkuszu”.

Za podsumowanie tej sytuacji posłużyć może cytat udostępniony przez Paulinę Polak na swoim profilu w portalu społecznościowym Facebook: “Kiedy ktoś nie może manipulować Tobą, manipuluje innymi, aby źle o Tobie myśleli”.

Avatar photo

Redakcja