Powiatowa Olimpiada Przedszkolaka z języka angielskiego w olkuskiej bibliotece

Powiatową Olimpiadą Przedszkolaka z Języka Angielskiego zainaugurowany został Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA”. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska i Przegląd Olkuski.

Olimpiada zorganizowana przez Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską książnicę przeznaczona była dla uczniów „zerówek” z powiatu olkuskiego, uczęszczających na zajęcia języka angielskiego w przedszkolu.

Celem konkursu  jest rozwijanie pasji i kształtowanie umiejętności zdobywania wiedzy oraz budzenie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań językiem angielskim, a także stwarzanie możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień oraz prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

Zdjęcie przedstawia grupę dzieci siedzących na krzesłach przy stołach w sali prelekcyjnej, rozwiązują test z języka angielskiego. W lewym dolnym rogu logo Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu.

Kiedy prace konkursowe były sprawdzane, uczestnicy konkursu wzięli ponadto udział w warsztatach prowadzonych przez lektora z Centrum Helen Doron w Olkuszu.

  • I miejsce: Filip Ciuraszkiewicz z Językowego Przedszkola Niepublicznego „Kraina Wiewiórek” w Olkuszu
  • II miejsce: Agata Banyś z Niepublicznego Przedszkola Językowo-Sportowego :Uniwersytet Przedszkolaka” w Olkuszu
  • III miejsce: Lena Piasny z Językowego Przedszkola Niepublicznego „Kraina Wiewiórek” w Olkuszu

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały nagrody ufundowane przez Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz olkuską Bibliotekę, a zdobywca pierwszego miejsca otrzymał dodatkowo kupon na bezpłatne dwa miesiące nauki w Centrum Helen Doron w Olkuszu oraz puchar Helen Doron dla siebie i swojego przedszkola.

źródło: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja