Posłowie na Sejm RP X kadencji już po ślubowaniu [WIDEO]

Dziś w samo południe odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu RP dziesiątej kadencji: posłowie złożyli oficjalne ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” – brzmi tekst przysięgi.

Poszczególni posłowie, wzywani imiennie przez Sekretarza Sejmu RP, potwierdzają słowa ślubowania wypowiadając słowo: „Ślubuję”. Konstytucja RP dopuszcza także dodanie po ślubowaniu słów: „Tak mi dopomóż Bóg„.

Poznaliśmy również rozkład miejsc w Sejmie RP X kadencji:

Avatar photo

Redakcja