Ponad 410 tysięcy złotych dofinansowania na przebudowę ulicy Jasnej w Olkuszu

Dzięki skutecznemu wnioskowi o dofinansowanie, władze Gminy Olkusz pozyskały ponad 410 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Jasnej w Olkuszu (na odcinku od ulicy Ks. Prałata Henryka Januchty w górę, do istniejącej nakładki asfaltowej). Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu wykona ponadto roboty wodno-kanalizacyjne, umożliwiające m.in. dokonywanie nowych przyłączeń do sieci za kwotę około 300 tysięcy złotych. Wartość całej inwestycji wyniesie tym samym niespełna milion złotych.

Jest to znakomita wiadomość dla wszystkich mieszkańców ulicy Jasnej. Tę piękną okolicę wybierają zarówno przyszli lokatorzy powstających budynków wielorodzinnych, jak i rodziny budujące własne domy, a więc wykonane prace znacząco poprawią komfort i jakość życia coraz większej liczby mieszkańców. Nie zapominamy również o kolejnym odcinku przebudowy ulicy Jasnej: aktualnie trwa przygotowanie projektu technicznego, który pozwoli nam odpowiednio skoordynować kolejne prace – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

W najbliższym czasie zostaną uruchomione procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy robót, a władze miasta liczą na to, że przebudowa rozpocznie się już wczesnym latem. Harmonogram wskazuje także ostateczny termin zakończenia prac, wyznaczony na maj przyszłego roku, jednak istnieje szansa, że będą one przebiegały szybciej.

Warto również wspomnieć, że Gmina Olkusz zgłosiła także do tegorocznego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wniosek obejmujący budowę ulicy Ks. Prałata Henryka Januchty za kwotę 1,8 miliona złotych. Inwestycja ta znalazła się na 11. miejscu listy rezerwowej, a jej realizacja będzie realna w przypadku wystąpienia oszczędności wynikających z rozstrzygniętych przetargów na zadania z listy podstawowej.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja