Podwyżki dla polityków w powiecie olkuskim. O ile wzrosną diety i wynagrodzenia?

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Olkuszu radni przegłosowali podwyżki dla starosty, członków zarządu powiatu oraz samych siebie.

Zacznijmy od wytłumaczenia jak obliczana jest wysokość diet radnych. Art. 26. ust. 6. ustawy o samorządzie powiatowym stanowił dotychczas, że „wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe […]”. Kwota ta wyniosła w tym roku 1 789,42 złotych, a więc maksymalne wynagrodzenie radnego powiatu w Polsce mogła wynieść 2 684,13 złote. Pod uwagę należało następnie wziąć jeszcze treść §3. pkt 2. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, zgodnie z którym „radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 85% maksymalnej wysokości diety w powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców”. Według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie, na dzień 30 czerwca 2020 roku powiat olkuski zamieszkiwało 110 900 osób, co oznacza, że maksymalna pensja dla radnych naszego powiatu mogła wynosić 2 281,51 złotych. Ci wydawali się jednak być dość oszczędni, jako ze ich dieta wynosiła 1 342,07 złote.

11 sierpnia Sejm RP przyjął natomiast nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W jego ramach, przepis stanowiący, że „wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej […]” został zastąpiony zapisem o 2,4-krotności tej kwoty. W efekcie, maksymalna możliwa wysokość diety radnego powiatu w Polsce wzrosła do 4 294,60 złotych, a radnego powiatu olkuskiego do 3 650,42 złotych. Najwyraźniej, nasi radni postanowili skorzystać z tej okazji i na ostatnim posiedzeniu udzielili sobie podwyżek.

W ramach Rady Powiatu w Olkuszu funkcjonuje 11 komisji powołanych do określonych zadań. Do tej pory niezależnie od tego, czy dany radny zasiadał w którejś z nich, otrzymywał jednakową dietę w wysokości wspomnianych 1 342,07 złotych. Jednakże, zgodnie z przyjętymi przez radnych zmianami, ci niebędący członkami żadnej z nich będą teraz zarabiać 1 932,57 złote, a ci zasiadający choć w jednej komisji 2 362,03 złote. Wiceprzewodniczący poszczególnych komisji mogą ponadto liczyć na podwyżkę z 1 476,27 złotych do 2 576,76 złotych, a ich przewodniczący z 1 610,48 złotych do 2 791,49 złotych. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu oraz członkowie Zarządu Powiatu w Olkuszu otrzymali natomiast podwyżkę z 1 610,48 złotych do 3 006,22 złotych, a Przewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu z 1 878,89 złotych do 3 220,95 złotych.

Największą podwyżkę otrzymał z kolei Starosta Olkuski: do tej pory otrzymywał on wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 800 złotych, dodatek funkcyjny w wysokości 2 100 złotych oraz dodatek specjalny w wysokości 2 760 złotych. Wolą radnych, kwoty te wzrosły jednak odpowiednio do 10 430 złotych, 3 450 złotych oraz 4 164 złotych, przez co miesięczna pensja naszego starosty wzrośnie z 9 660 złotych do aż 18 044 złotych.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.