Podsumowanie policyjnej akcji „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” na drogach powiatu olkuskiego

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzili w ostatnich dniach działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Podczas akcji, mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy, a także na zgodne z przepisami poruszanie się pieszych. Stróże prawa odnotowali w ten sposób 67 wykroczeń.

Akcja „Pieszy” odbywa się na drogach powiatu olkuskiego cyklicznie. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz podniesienie świadomości pieszych w zakresie zagrożeń występujących na drodze. Policjanci zwracali uwagę na pieszych popełniających wykroczenia drogowe, szczególnie na przechodzących przez ulice w miejscach niedozwolonych czy przechodzących przez przejście dla pieszych z telefonem komórkowym, odnotowując 9 wykroczeń popełnianych przez pieszych. Funkcjonariusze reagowali również na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych, odnotowując ich łącznie aż 58, z czego 49 dotyczyło nieprawidłowego przejeżdżania przez przejścia dla pieszych. 

Mundurowi przypominają, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • pieszy wchodzący na przejście dla pieszych  ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju (przed tramwajem pieszy ma pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych)
  • zabrania się wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych
  • pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność
  • zabronione jest korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechłodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest natomiast obowiązany do:

  • zachowania szczególnej ostrożności
  • zmniejszenia prędkości tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście

Kierowca jest ponadto zobowiązany do obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz do stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych znajdujących się na przejściu dla pieszych i tych, którzy na to przejście wchodzą.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja