Podsumowanie pierwszej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu IX kadencji

Za nami pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Olkuszu kadencji 2024 – 2029: był to szczególnie ważny dzień dla całego olkuskiego samorządu, ponieważ nowo wybrani radni złożyli ślubowania oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze na funkcje, które będą pełnić przez 5 najbliższych lat (za wyjątkiem Pawła Piasnego, który był nieobecny). Po odebraniu zaświadczenia o wyborze na funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz złożeniu ślubowania, Roman Piaśnik wygłosił natomiast przemówienie, w którym podkreślił potrzebę współpracy w ramach jednej drużyny samorządowej.

Obrady I sesji Rady Miejskiej w Olkuszu otworzył najstarszy z radnych IX kadencji Henryk Gamrat, a zaświadczenia o wyborze nowym radnym wręczyli Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Katarzyna Tomsia i Jerzy Skowroński.

Po tym, jak radni w tajnym głosowaniu wybrali spośród siebie przewodniczącego, którym został Grzegorz Gruca, stał się on odpowiedzialny za prowadzenie dalszej części obrad: wskazano również trzech wiceprzewodniczących w osobach Apolinarego Ćwięczka, Sebastiana Tomsi oraz Michała Zasuchy.

Liczę, że znajdziemy wspólny język i zostawimy po sobie trwały ślad w historii naszego miasta i gminy. Deklaruję otwartość na Państwa poglądy i chęć wspierania działań w imię dobra naszych mieszkańców. – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Na pierwszą sesję nowej kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu licznie przybyli goście, rodziny nowych reprezentantów miejskiego samorządu oraz przedstawiciele jednostek i instytucji podległych czy współpracujących z magistratem, aby złożyć gratulacje bohaterom tego uroczystego dnia.

Radnymi IX kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu w poszczególnych okręgach wyborczych zostali:

Okręg nr 1 (Śródmieście)

 • Maria Beszterdo
 • Henryk Gamrat 
 • Katarzyna Kamionka
 • Anna Kwaśniewska
 • Julita Mikucka
 • Sebastian Tomsia
 • Michał Zasucha

Okręg nr 2 (Osiedle Młodych, Osiedle Pakuska i Osiedle Czarna Góra)

 • Tomasz Babiuch
 • Kamil Czopek
 • Piotr Grabarczyk
 • Grzegorz Gruca
 • Wojciech Panek
 • Paulina Polak
 • Tomasz Witecki

Okręg nr 3 (sołectwa)

 • Apolinary Ćwięczek  
 • Mariusz Gaszczyk
 • Renata Jurczyk 
 • Małgorzata Postołek
 • Zbigniew Stach
 • Piotr Ziarnik

Warto zaznaczyć, że radnym z okręgu nr 1 został wybrany również Paweł Piasny, który był jednak nieobecny na pierwszej sesji IX kadencji Rady Miejskiej w Olkuszu i w efekcie nie złożył jeszcze ślubowania – a dopiero od tego momentu radni mogą chociażby brać udział w głosowaniach. Zgodnie z art. 23a ustawy z radni nieobecni na pierwszej sesji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja