Plac przy Szkole Podstawowej w Gorenicach zmieni się nie do poznania

Już wkrótce rozstrzygnięty zostanie przetarg na realizację zadania „Teren rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej w Gorenicach – zagospodarowanie terenu placu szkolnego po stronie północnej”, jakie będzie realizowane na zlecenie Gminy Olkusz. Obecnie analizowane są dwie oferty złożone przez wykonawców: tańsza oferta opiewa na kwotę 469 000 złotych, a droższa na 600 000 złotych. Prace mają potrwać dwa miesiące.

Zadaniem wykonawcy będzie stworzenie strefy rekreacyjnej od strony północnej budynku Szkoły Podstawowej w Gorenicach. Pojawią się tam elementy małej architektury z kręgiem ogniskowym, ławkami, koszami na śmieci oraz zacienionym miejscem odpoczynku dla dzieci przy placu zabaw w postaci drewnianej altany. Zostanie także wykonane ogrodzenie i ciągi piesze oraz nasadzone zostaną nowe drzewa. Nowy teren rekreacyjno-sportowy będzie sprzyjał integracji mieszkańców wsi i promował zdrowy tryb życia.

Przypominamy, że zadanie to jest częścią większego projektu o nazwie „Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz”. Zakłada on wykonanie trzech obiektów inwestycyjnych wraz z ich dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz opisywanego zagospodarowania terenu placu szkolnego, obejmuje również zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym wraz z wydzieleniem miejsca pod siłownię zewnętrzną z urządzeniami, a także rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku oraz instalacji wewnętrznych remizy OSP w Gorenicach wraz z częściową rozbiórką istniejącego budynku.

Wartość wszystkich zaplanowanych prac w ramach zadania „Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz” wynosi 3 605 140,06 złotych, z czego aż 2 558 391,33 złotych (70,97%) pokryło pozyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Warto nadmienić, że projekt złożony przez władze naszej gminy znalazł się na pierwszym miejscu, zyskując najwyższą ocenę spośród wszystkich wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja