Papież Franciszek zadecydował w sprawie naszego biskupa

Nuncjatura Apostolska przekazała dzisiaj, że Papież Franciszek przyjął rezygnację naszego biskupa Grzegorza Kaszaka. Decyzja ta jest związana z niedawną orgią na plebanii z udziałem księży.

„Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Grzegorza Kaszaka z posługi biskupa sosnowieckiego. Mianował administratora apostolskiego diecezji sosnowieckiej sede vacante w osobie arcybiskupa katowickiego Adriana Galbasa SAC” – głosi komunikat Nuncjatury.

Przypominamy, że 2 października ks. Tomasz Z. został odwołany ze wszystkich piastowanych przez siebie funkcji i urzędów: „Fakty ustalone przez Komisję w oparciu o świadectwa przesłuchanych osób pozwoliły stwierdzić, że ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia. Ks. Tomasz Z. swoim postępowaniem poważnie naruszył zobowiązania wynikające ze stanu duchownego, co może być uznane za przestępstwo w rozumieniu prawa kanonicznego.” – napisano w komunikacie opublikowanym przez kurię.

„Bardzo serdecznie dziękuję Wa, Drodzy Diecezjanie, za trud, poświęcenie i wartościowe inicjatywy, które podejmowaliście dla budowania Kościoła, w szczególności Kościoła Sosnowieckiego. […] Gorąco Was proszę, abyście wspomagali Księdza Arcybiskupa Adriana Galbasa SAC w jego nowej misji. ” – napisał natomiast w dzisiejszym oświadczeniu dotychczasowy biskup Grzegorz Kaszak.

Avatar photo

Redakcja