Olkuszanie wspólnie uprzątnęli prawie 1,5 tony śmieci

Dobiegła końca tegoroczna edycja akcji „Czysty Olkusz – wspólna sprawa”, polegającej na okazaniu wspólnej troski o estetykę naszej najbliższej okolicy. W jej ramach, już od marca mieszkańcy oraz lokalne instytucje w czynie społecznym sprzątali lasy i inne tereny zielone, a olkuski magistrat zapewniał uczestnikom bezpłatne rękawice oraz odbiór zebranych przez nich odpadów. W efekcie, z lasów, skwerów czy kanałów rzecznych rzek Baby i Witeradówki uprzątnięto łącznie blisko 1,5 tony śmieci. Koszt ich utylizacji wyniósł 5 759,24 złotych.

Bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy już w marcu przystąpili do naszej corocznej inicjatywy. Nie tylko wspólnie znacząco poprawiliśmy bowiem estetykę miejsc publicznych, ale także uczymy się wzajemnie troski i współodpowiedzialności za miejsca, w których tak bardzo lubimy spędzać czas. Niestety, nadal wielu osobom łatwiej jest wyrzucić zużyte opakowanie czy butelkę pod nogi, niż zabrać je do najbliższego kosza. Mam jednak nadzieję, że gdy będziemy dawać dobry przykład, to wyprzemy te złe nawyki – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Rok temu uczestnicy akcji „Czysty Olkusz – wspólna sprawa” dotarli do lasów i terenów zielonych między ulicą Wspólną i Drogą Krajową nr 94, na terenie Osiedla Młodych, Osiedla Pakuska i Osiedla Słowiki oraz w okolicach Pazurka. W ten sposób udało się łącznie zebrać ponad 1,5 tony szklanych butelek, opon czy fragmentów mebli: koszt uporządkowania posprzątanego wówczas terenu przez zewnętrzną firmę wyniósłby około 15 tysięcy złotych, pochodzących oczywiście z naszych podatków. Tym razem, mieszkańcy wraz z Wiceburmistrzem Miasta i Gminy Olkusz Łukaszem Rychlewskim oraz pracownikami m.in. Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu, olkuskiego Nadleśnictwa, Wód Polskich, Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA, firmy Karolinex Recykling oraz Klubu Sportowego Flika na wspólne sprzątanie umówili się obok wejścia do przejścia podziemnego przy południowej obwodnicy Srebrnego Miasta.

Przypominamy także, że pod koniec października na rynku w Olkuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom zorganizowanego w ramach akcji konkursu plastycznego. Miał on na celu zaangażowanie uczniów lokalnych przedszkoli i szkół podstawowych do podjęcia aktywności związanej z ochroną naturalnego środowiska oraz propagowanie wśród młodych mieszkańców Gminy Olkusz właściwej postawy proekologicznej. Łącznie wpłynęło ponad 500 prac, a uczestników spotkała drobna niespodzianka w postaci zwiedzania olkuskiego magistratu oraz możliwości spojrzenia na Srebrne Miasto z perspektywy fotela burmistrza. Zwieńczeniem akcji było z kolei wydanie okolicznościowych kalendarzy z pracami laureatów.

Jestem niezwykle wyczulony na punkcie estetyki i czystości miejsc publicznych. Pamiętajmy jednak, że środki, które co roku przeznaczamy na utrzymanie porządku, są pieniędzmi wszystkich mieszkańców. Wolałbym zatem móc je przeznaczyć na dodatkowe inwestycje, zamiast na sprzątanie po nieodpowiedzialnych osobach. Odpady do lasów nie zanoszą się same, dlatego zainteresujmy się również, czy nasze dzieci i wnukowie, organizując na przykład imprezę w plenerze, zwyczajnie po sobie sprzątają – apeluje gospodarz Srebrnego Miasta.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja