Olkuszanie upamiętnili 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godzinie 17:00 na Starym Cmentarzu licznie zebrali się olkuszanie, aby upamiętnić 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.

Mieszkańcy, jak co roku, zgromadzili się przy harcerskim pomniku powstańczym, aby oddać cześć zmarłym. Symboliczny obelisk Powstania Warszawskiego na olkuskim Starym Cmentarzu został ustawiony w 2009 roku przez olkuskich harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej: pomysłodawcą tej inicjatywy był honorowy prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej druh Ryszard Kowal. Rokrocznie, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, odbywają się pod nim obchody upamiętniające ten tragiczny zryw wolnościowy.

Na początek, rozbrzmiał Hymn Polski oraz okolicznościowe syreny na cześć walczących. Odczytany został również Apel Pamięci, po którym nastąpiła salwa honorowa wykonana przez 112. Batalion Lekkiej Piechoty z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a ks. Krzysztof Jabłoński poprowadził modlitwę.

Warto przypomnieć, że walkach udział brała m.in. Maria Minkiewicz ps. „Żaba”czy „Krystyna”: córka olkuskiego działacza społecznego Antoniego Minkiewicza, który przyczynił się do utworzenia Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego, lokalnego koła Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz pisma Kronika Powiatu Olkuskiego. W trakcie powstania zginął również znany przedwojenny konstruktor szybowcowy oraz szef wywiadu lotniczego Armii Krajowej Antoni Kocjan, rozstrzelany 13 sierpnia 1944 roku wraz z grupą więźniów Pawiaka. Wielu mieszkańców ziemi olkuskiej udzielało także pomocy mieszkańcom Warszawy, którzy musieli opuścić miasto po upadku powstania.

Organizatorami uroczystości byli Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Hufiec Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Olkuszu oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

zdjęcia: olkuskie koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Avatar photo

Redakcja