Olkuszanie uczcili pamięć o Bożenie Szczygieł-Gruszyńskiej

W Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu odbyło się spotkanie in memoriam poświęcone zmarłej 8 kwietnia 2020 roku Bożenie Szczygieł-Gruszyńskiej. To właśnie dzięki darowiźnie poczynionej przez nią i jej męża Bogdana, w Srebrnym Mieście powstało Muzeum Afrykanistyczne.

Przypominamy, że pani Bożena urodziła się w 1930 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzieciństwo spędziła w Gdyni, a następnie przebywała w Warszawie, gdzie wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Jesienią 1944 roku, po jego upadku, znalazła natomiast schronienie u rodziny w Olkuszu, gdzie poznała Bogdana Szczygła, z którym w 1952 roku zawarła związek małżeński. Wcześniej oboje zdążyli ukończyć studia medyczne, na których Bożena Szczygieł na swą specjalność wybrała stomatologię. W 1966 roku małżonkowie wyjechali wraz ze swoją córką Ewą do Nigru, gdzie zgromadzili bogatą kolekcję dzieł sztuki ludów Afryki. Z kolei w 2005 roku pani Bożena wydała tomik pięknych, nastrojowych i emanujących tęsknotą za Polską wierszy „Od świtu do zmierzchu”, które przez lata były publikowane w prasie oraz wydawnictwach zbiorowych.

Po powrocie do kraju małżeństwo przekazało swoje zbiory Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Olkuskiej, które zorganizowało stałą ekspozycję tej kolekcji. W późniejszych latach Bożena Szczygieł kontynuowała w Srebrnym Mieście praktykę lekarską, równocześnie angażując się w bieżącą działalność i rozwój nowopowstałego Muzeum Afrykanistycznego: w 2013 roku Bożena Szczygieł–Gruszyńska została patronką olkuskiego Muzeum, które już wcześniej nosiło imię jej męża. Była także aktywną uczestniczką i współorganizatorką różnorodnych przedsięwzięć propagujących kulturę Czarnego Lądu w naszym regionie.

Na spotkaniu obecni byli Ewa i Leszek Michalscy, czyli córka pani Bożeny oraz jej mąż. Zgromadzoną społeczność powitał natomiast kierownik Centrum Kultury olkuskiego MOK-u Wojciech Ozdoba, a spotkanie prowadziła Grażyna Praszelik-Kocjan, która miała okazję z współpracować z Bożeną Szczygieł-Gruszyńską podczas swojej długoletniej pracy w naszej jednostce kultury.

Wielu przybyłych na spotkanie gości znało panią Bożenę osobiście, a wszyscy zachowali o niej niezwykle serdeczne wspomnienia, jako że była osobą ciepłą, naturalną, otwartą na ludzi oraz skłonną do spontanicznej pomocy i dzielenia się z innymi. Podczas wieczoru wspomnień były zatem i łzy i głosy łamiące się ze wzruszenia. O wierszach pani Bożeny mówił z kolei dr hab. prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Marek Pieniążek, a jeden z nich odczytała olkuska poetka Irena Włodarczyk.

Wzruszającymi wspomnieniami podzielił się również Grzegorz Łubczyk, który jako młody reporter spędził kilka miesięcy w Afryce u państwa Szczygłów, serdecznie się z nimi zaprzyjaźniwszy. Kierownik Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych prof. dr hab. Robert Kłosowicz, który w ubiegłym roku swoją wystawą „Różne oblicza Afryki” uczcił obchody 50-lecia Muzeum Afrykanistycznego im. Bogdana Szczygła i Bożeny Szczygieł-Gruszyńskiej w Olkuszu, podkreślił ponadto, jak ogromną wartość mają podarowane przez państwa Szczygłów zbiory, wzbogacane przez lata przez kolejnych darczyńców.

Na zakończenie, wszyscy obejrzeli także niewielką fotorelację z życia tej niezwykłej rodziny oraz film promujący olkuskie Muzeum „Czarny Ląd w Srebrnym Mieście”.

źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja