Olkuszan coraz mniej

W 2020 roku w Polsce zmarło aż 478 658 osób – najwięcej po drugiej wojnie światowej. Na dodatek urodziło się tylko 360 tysięcy dzieci, czyli najmniej od ponad 15 lat. Tragiczny wskaźnik przyrostu naturalnego odcisnął swoje piętno także w Olkuszu, gdzie nowy rok przywitało 33 370 mieszkańców – o 680 mniej, niż przed rokiem.

Niestety zjawisko zmniejszania się liczby ludności Polski jest widoczne od wielu lat. Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że do 2050 roku liczba ludności naszego kraju zmniejszy się o 4,4 miliona osób. Od 2000 roku systematycznie maleje również populacja większości krajów Unii Europejskiej.

Na początku 2020 roku Olkusz liczył 34 031 mieszkańców, a obecnie 33 370, a więc o 680 mniej. Spadek liczby ludności jest natomiast mniej zauważalny w sołectwach na terenie Gminy Olkusz, jako że obecnie zamieszkuje je 13 516 osób – tylko o 19 mniej, niż przed rokiem. Nie wszystkie sołectwa zaliczyły ponadto ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego: o 26 osób zwiększyła się bowiem liczba mieszkańców Żurady, którą zamieszkuje obecnie 1 187 osób. W Zedermanie mieszka z kolei o 8 osób więcej (1 395 osób), w Osieku o 2 więcej (1 925 osób), a w Kosmolowie o 1 więcej (1 069 osób).

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *