Olkusz. Zakończyły się inwestycje o łącznej wartości blisko 10 mln zł

Dziś w Olkuszu odbyło się uroczyste otwarcie trzech dużych inwestycji o łącznej wartości 9 005 556,24 złotych. Aż 6 631 035,95 złotych z tej kwoty (73,6%) pokryło unijne dofinansowanie.

Obiekty, które dzisiaj odwiedziliśmy, pomogą nam w poprawie jakości edukacji, turystyki oraz wypoczynku w Gminie Olkusz, z czego z pewnością bardzo ucieszą się mieszkańcy. Dzięki współpracy z Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego Łukaszem Smółką, rewitalizujemy obecnie także dwa wielkie projekty dotyczące Parku „Czarna Góra” oraz remizy OSP i Szkoły Podstawowej w Gorenicach – mówił na dzisiejszej konferencji prasowej Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

W ramach pierwszego zadania, jeszcze przed trzema laty, wybudowano targowisko przy ulicy Osieckiej oraz chodniki przy blokach 1 i 1a przy ulicy Strzelców Olkuskich, a w ostatnich miesiącach zmodernizowano Przedszkole Nr 8 w Olkuszu. Zakres robót objął m.in. docieplenie budynku, modernizację studzienek piwnicznych oraz wykonanie opaski wokół budynku. Postały także dojścia i chodniki, a ponadto zamontowano elementy małej architektury. Prace wewnątrz przedszkola objęły z kolei modernizację części pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację posadzki schodów, węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej, oddymiania klatek schodowych i oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych. Wykonane zostały również nowe oznaczenia sal i pomieszczeń w formie pisemnej oraz w alfabecie Braille’a.

Przedmiotem drugiego projektu był natomiast montaż zewnętrznej windy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu, stworzenie „Srebrnego Szlaku Gwarków Olkuskich” składającego się z 18 figur z brązu oraz budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 968 m², boiska do gier i zabaw o powierzchni 140 m² oraz siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu.

Trzeci, największy projekt, objął z kolei swoim zakresem dwa zadania inwestycyjne. Przedmiotem pierwszego z nich była modernizacja pomieszczeń o łącznej powierzchni 1 723,13 m² w Zespole Szkolno-Przedszkolno-Integracyjnym nr 1 w Olkuszu, wraz z budową placu zabaw i modernizacją ogrodzenia. Drugie zadanie dotyczyło natomiast zagospodarowania terenu „Dolinki” na Osiedlu Młodych poprzez wykonanie m.in. dwukierunkowej ścieżki rowerowej o powierzchni 2 561 m², chodników o powierzchni 2 658,6 m², 56 miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową, boiska wielofunkcyjnego, boisk trawiastych, trzech miejsc wypoczynkowych, ogrodzonego wybiegu dla psów, oświetlenia oraz odwodnienia.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *