Olkusz i ukraiński Niżyn będą partnerami

Rada Miejska w Olkuszu jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy z ukraińskim miastem Niżyn – jest to kolejny, bardzo ważny etap na drodze do formalnego partnerstwa obu miast. Przyjęty dokument daje bowiem podstawy do podpisania przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz formalnej umowy o partnerstwie z Niżynem.

W sesji zdalnie wzięli udział mer miasta Niżyn Oleksandr Kodola, jego zastępca Iryna Grozenko oraz naczelnik departamentu inwestycji miejscowego urzędu Yuliia Kuzmenko. Na wstępie przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk krótko przypomniał historię kontaktów Srebrnego Miasta z Niżynem, wspominając m.in., że w sierpniu ubiegłego roku rada miejska Niżyna zdecydowała o zmianie nazw ulic, a jedna z nich nazwana ulicą „Olkuską”. „Jest to dowód głębokiej wdzięczności mieszkańców Niżyna za udzieloną pomoc w tych trudnych chwilach” – napisał w oficjalnym piśmie mer Niżyna.

Chciałem podziękować w imieniu mieszkańców Niżyna i wszystkich mieszkańców Ukrainy za to, co robicie dla naszego kraju. Polska była, jest i pozostanie naszym najlepszym partnerem. Mogliśmy to zobaczyć przez ostatni rok i nie są to tylko słowa, ale czyny. Będzie to dla nas ogromny zaszczyt, jeśli przyjmiecie Państwo uchwałę o nawiązaniu współpracy. Bardzo Wam dziękuję. Za naszą i Waszą wolność – mówił mer Niżyna Oleksandr Kodola, wspominając również o swojej wizycie w Srebrnym Mieście w lipcu ubiegłego roku.

Jak dodała Iryna Grozenko, zastępca mera Niżyna, społeczność Olkusza jest jedną z pierwszych, które pomogły mieszkańcom Niżyna po wybuchu wojny. Słowa „Sława Ukrainie i sława Polsce”, jakimi zakończyła wypowiedź, wywołały oklaski wszystkich uczestników sesji. Wypowiedzi władz Niżyna tłumaczył na żywo inicjator nawiązania partnerskich kontaktów z tym miastem dr Mateusz Kamionka.

Następnie Jacek Imielski, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UMIG Olkusz przedstawił najważniejsze informacje o Niżynie oraz przybliżył historię nawiązania współpracy z Olkuszem. Potem odczytał tekst uzasadnienia uchwały w sprawie nawiązania współpracy między Olkuszem i Niżynem. Jak czytamy w uzasadnieniu, wyrażenie woli nawiązania współpracy naszych gmin pozwoli na podpisanie umowy i realizację przedsięwzięć mających na celu zbliżenie do siebie naszych narodów i mieszkańców naszych gmin oraz wymianę doświadczeń między innymi w dziedzinach oświaty, kultury, promocji, turystyki i sportu. W lutym 2022 roku, zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę, w Olkuszu powstał punkt pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Dzięki współpracy Gminy Olkusz z dużą grupą wolontariuszy zebrana pomoc trafiała do ukraińskiego miasta Niżyn. W lipcu 2022 roku Olkusz gościł delegację z miasta Niżyn. W trakcie wizyty podpisany został list intencyjny o nawiązaniu partnerskich relacji między Olkuszem a Niżynem.

Po przedstawieniu pozytywnych opinii komisji rady oraz wypowiedziach radnych głos zabrał Wiceburmistrz Miasta i Gminy Olkusz Marcin Wiercioch: „W imieniu pana burmistrza Romana Piaśnika pragnę serdecznie podziękować Państwu, a także wszystkim społecznikom, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy nawiązać współpracę partnerską. Witamy was w gronie miast partnerskich miasta Olkusz. Za wolność Naszą i Waszą. Niech ten konflikt skończy się jak najszybciej zwycięstwem Ukrainy” – mówił zastępca włodarza Srebrnego Miasta do spraw społecznych. Następnie 18 obecnych na sesji radnych jednogłośnie przyjęło uchwałę o nawiązaniu współpracy pomiędzy Olkuszem i Niżynem.

Warto przypomnieć, że pierwsze kontakty z Niżynem datują się na 2018 rok, kiedy gościli w Olkuszu uczestnicy  II Międzynarodowej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Letniej zorganizowanej z inicjatywy dr. Mateusza Kamionki przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Wśród 30 uczestników byli też studenci i wykładowcy z Niżyna. Taka forma współpracy była kontynuowana w kolejnych latach. Gdy 24 lutego 2022 roku Ukrainę najechały rosyjskie wojska, w Olkuszu powstał pierwszy punkt pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Było to możliwe dzięki współpracy burmistrza Romana Piaśnika z liczną grupą wolontariuszy zgromadzonych przy Stowarzyszeniu „SIMO”. Pomoc od Mieszkańców Srebrnego Miasta trafiała m.in. do ukraińskiego miasta Niżyn. W lipcu ubiegłego roku w Olkuszu gościły władze Niżyna z merem Oleksandrem Kodolą, aby wyrazić swoją wdzięczność za okazane wsparcie. Wizyta była również okazją do zainicjowania oficjalnych rozmów na temat współpracy obu miast. Wtedy Burmistrz Roman Piaśnik i mer Oleksandr Kodola podpisali wspólne Memorandum, mające charakter listu intencyjnego nawiązania partnerskich relacji między Olkuszem i Niżynem.

Miasto Niżyn znajdujące się w obwodzie czernihowskim, w 2019 roku miało około 68 000 mieszkańców. Warto dodać, że w 1625 roku król Zygmunt III Waza nadał Niżynowi prawa miejskie. W XIX i XX wieku w Niżynie rozwinął się przemysł maszynowy, chemiczny, lekki oraz spożywczy, zwłaszcza przetwórstwa owoców i warzyw.  W mieście znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów na Ukrainie.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja