Olkuscy policjanci prowadzili na drogach akcję „Smog”

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzili w ostatnich dniach na drogach powiatu olkuskiego działania pod kryptonimem „Smog”. W konsekwencji, mundurowi zatrzymali 10 kierowcom dowody rejestracyjne z powodu złego stanu technicznego ich pojazdów.

Akcja miała na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego tych pojazdów, których stan techniczny narusza wymagania ochrony środowiska, np. poprzez nadmierne zadymienie z układu wydechowego. W wyniku kontroli 102 pojazdów policjanci zatrzymali łącznie 10 dowodów rejestracyjnych.

Zgodnie z art.  132. ust. 1. pkt 1. lic. c. ustawy Prawo o ruchu drogowym, „policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej zatrzyma dowód rejestracyjny […] w razie […] stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd […] narusza wymagania ochrony środowiska”.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.