Olkuscy policjanci poszukują świadków zaśmiecenia lasu na Pomorzanach

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu poszukuje świadków zaśmiecenia lasu na Pomorzanach, do którego nieustalony sprawca wyrzucił odpady budowlane, opony oraz zużyty sprzęt AGD. Ilość porzuconych śmieci szacuje się na kilkanaście ton, a koszt uprzątnięcia zaśmieconego terenu na ponad 14 tysięcy złotych.

Wysypywanie śmieci w lesie oraz tworzenie dzikich wysypisk, które powstają na skutek bezmyślnego i nieodpowiedzialnego działania człowieka, są zabronione prawem. Jest to wykroczenie, za które można zostać ukaranym karą do 5 tysięcy złotych grzywny oraz trafić na 30 dni do aresztu. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat sprawcy zaśmiecenia lasu na Pomorzanach, proszone są o kontakt  z policjantem prowadzącym postępowanie pod numerem telefonu 47 83 25 234 lub z dyżurnym jednostki pod numerem telefonu 47 83 25 241.

Wysypywanie śmieci do lasu jest zabronione prawem, co reguluje Art. 162. Kodeksu Wykroczeń. Zgodnie z jego treścią: „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Jeżeli natomiast czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny. Warto również pamiętać, że w pierwszym przypadku sąd może orzec nawiązkę, a w drugim przypadku nawiązka orzekana jest obligatoryjnie, do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *