Okazałe efekty budowy gminnych przedszkoli w Osieku i Zedermanie

Już przeszło rok trwa budowa przedszkoli samorządowych w Osieku i w Zedermanie. Wraz z upływem czasu, coraz bardziej widoczne są postępy w pracach, które w ostatnim czasie osobiście oceniał Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik z radnymi oraz sołtysami. Prace budowlane w obu sołectwach zostaną zakończone wiosną 2023 roku. Wartość samych prac budowlanych dla obu zadań wynosi 10,5 miliona złotych, z czego 7,5 miliona złotych pokryje pozyskane przez władze Gminy Olkusz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Obie inwestycje są szczególnie bliskie mojemu sercu, ponieważ znacząco powiększamy ofertę naszej gminy w zakresie dostępności edukacji przedszkolnej dla naszych najmłodszych mieszkańców. To nie tylko lepszy start dla naszych dzieci, ale także wsparcie dla rodziców w wychowaniu i pomoc w powrocie na rynek pracy. Mimo trudnego roku, galopującej inflacji oraz kryzysu związanego z wojną w Ukrainie, oba zadania zmierzają do szczęśliwego końca. Nie mogę się doczekać dnia, w którym te – na razie – surowe mury wypełnią się śmiechem szczęśliwych dzieci – komentuje gospodarz Srebrnego Miasta.

Obie inwestycje już dziś prezentują się okazale, jednak większe postępy w pracach widać w mniejszym obiekcie, który powstaje w Zedermanie. Tam efekty można już bowiem oceniać już bez rusztowań okalających elewację dobudowanej części przedszkolnej.

BUDOWA PRZEDSZKOLA W OSIEKU

Dwukondygnacyjne przedszkole przeznaczone zostanie dla 150 dzieci i będzie się składało z 6 sal: każda dla 25 dzieci. Ponadto, wykonane zostaną m.in. dwie sale do zajęć indywidualnych, sala wielofunkcyjna, jadalnia, pokój nauczycielski i pielęgniarki z izolatką, kotłownia, wentylatorownia, pomieszczenie porządkowe, szatnie, pralnia, archiwum oraz plac zabaw z urządzeniami zabawowymi. Wartość wszystkich zaplanowanych w ramach tej inwestycji prac budowlanych wynosi około 7 milionów złotych. Ostateczny koszt robót będzie znany po zakończeniu wszystkich prac.

ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO O CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNĄ W ZEDERMANIE

Do istniejącego już budynku szkoły dobudowany został dwukondygnacyjny budynek przedszkola z osobnym wejściem głównym. Przedszkole zapewni tym samym opiekę dla 75 dzieci w 3 salach. Ponadto, w skład obiektu wejdą 3 pomieszczenia z toaletami, pomieszczenie z toaletami dla pracowników, pomieszczenie socjalne oraz szatnia. Źródłem ciepła będzie natomiast szkolna kotłownia. Dodatkowo, wykonana zostanie m.in. droga pożarowa, plac manewrowy, chodnik, miejsca postojowe, schody zewnętrzne oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wartość prac budowlanych w ramach tej inwestycji to blisko 3,5 miliona złotych. I w tym przypadku ostateczny koszt robót będzie znany po zakończeniu wszystkich prac.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja