Oficjalnie: Jest decyzja Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Bogumiła Sobczyka!

W ostatnich dniach informowaliśmy, że Ireneusz Raś i Miłosz Pałka złożyli wniosek o przeprowadzenie kontroli przez NIK w sprawie obwodnicy Bolesławia, a także, iż do prokuratury wpłynęły minimum trzy zawiadomienia możliwości popełnienia przestępstwa przez Bogumiła Sobczyka w związku z głosowaniem przez niego „na dwie ręce” podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Olkuszu. To jednak nie koniec kłopotów Starosty Olkuskiego, jako że dotarliśmy do wewnętrznej decyzji Jarosława Kaczyńskiego w sprawie byłego dyrektora Biura Poselskiego Jacka Osucha.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości, zawieszam Pana Bogumiła Sobczyka, członka Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu nr 31 – Olkusz, w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości, do czasu zakończenia postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego PiS – czytamy w piśmie podpisanym przez Jarosława Kaczyńskiego.

O jakim postępowaniu mowa? Zgodnie z przytoczonym art. 7 ust. 2 Statutu Prawa i Sprawiedliwości, „członkostwo w PiS zostaje zawieszone w trybie i na zasadach określonych Statutem, z chwilą wydania przez Prezesa PiS postanowienia o zawieszeniu, w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż naraził on dobre imię lub działał na szkodę PiS, w szczególności po wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania sprawy przez Koleżeński Sąd Dyscyplinarny lub do czasu wyjaśnienia sprawy będącej przyczyną zawieszenia”.

Avatar photo

Redakcja