O dzikich wysypiskach śmieci na terenie Gminy Klucze

W Szkole Podstawowej w Kluczach odbyła się debata społeczna na temat realizacji zobowiązań wynikających z zeszłorocznego spotkania dotyczącego dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Klucze.

Na zaproszenie do rozmowy odpowiedzieli m.in. radni Rady Gminy Klucze, Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Olkusz, dyrektorzy lokalnych szkół, sołtysi oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Przypominamy, że w czasie ubiegłorocznej debaty zaproponowano kilka rozwiązań, które miały na celu ograniczenie tego nielegalnego procederu: mowa m.in. o prowadzonych wśród społeczności lokalnej oraz w szkołach działaniach informacyjno-edukacyjnych, zakupie tabliczek informacyjnych „zakaz wysypywania śmieci”, foto-pułapach w lasach, akcjach wspólnego sprzątania gminy czy działaniach Policji i Straży Leśnej. Dotychczasowe wnioski i rekomendacje zostały w większości zrealizowane, a wspólne prelekcje policjantów oraz przedstawiciela Straży Leśnej będą miały miejsce w szkołach z początkiem września.

Jednym z pomysłów działalności edukacyjno-informacyjnej w placówkach edukacyjnych był także konkurs plastyczno-edukacyjny dla dzieci „Czysta gmina-czysty świat”. Jak podkreślano, edukacja dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska oraz prawidłowego zachowywania się w lasach i parkach krajobrazowych (zwłaszcza, że Pustynia Błędowska jest obszarem objętym ochroną programu Natura 2000), ma niezwykły wpływ na poprawę sytuacji, dlatego działania te będą kontynuowane wraz z początkiem nowego roku szkolnego. Z szerokim odzewem społecznym spotkała się również ubiegłoroczna akcja wspólnego sprzątania okolicy, dlatego zapowiedziano kontynuację i tej inicjatywy. Podczas spotkania, zwrócono ponadto uwagę na aktualne problemy mieszkańców.

Na zakończenie, Komendant Komisariatu Policji w Kluczach komisarz Jerzy Wilk zachęcił do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja