Nowy Stadion na „Czarnej Górze” w Olkuszu niemal gotowy. Powstaną także trybuny!

Dobiegają końca prace rewitalizacyjne w obrębie Parku „Czarna Góra” w Olkuszu i już niebawem można się spodziewać oddania obiektu do użytku. Do wykonania pozostały jeszcze ostatnie prace porządkowe oraz, co z pewnością ucieszy wiele osób, nasadzenia drzew. Warto również wspomnieć, że w niedalekiej przyszłości stadion zostanie rozbudowany o trybuny z pełnym zapleczem sanitarnym. Wartość wszystkich przeprowadzonych prac wynosi 14,4 miliona złotych, z czego aż 9 milionów stanowi pozyskane przez Gminę Olkusz unijne dofinansowanie.

Jestem przekonany, że ośrodek ten będzie chętnie odwiedzany nie tylko przez sportowych entuzjastów, ale również przez wszystkich tych, którzy cenią sobie wypoczynek na świeżym powietrzu. Zyskujemy nowoczesny obiekt, który będzie ponadto bardzo uniwersalny. Do dyspozycji będą bowiem dwa boiska do piłki nożnej, bieżnia, a także elementy tzw. małej architektury, jak place zabaw czy siłownia zewnętrzna. Tak szeroki zakres prac sprawia, że „Czarna Góra” staje się miejscem dla wszystkich – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Trwająca rewitalizacja Parku „Czarna Góra” objęła swoim zakresem cztery zadania. W ramach pierwszego zadania przebudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej. Jeszcze przed przystąpieniem do prac, z istniejącej murawy została zdjęta darń o powierzchni około 6 000 m2, która została ponownie ułożona na innych obiektach na terenie Gminy Olkusz. Dzięki temu trawa otrzymała drugie życie, a na „Czarnej Górze” można było realizować kolejne prace, związane m.in. z usunięciem nasypów z drenażem, wykonaniem nowej podbudowy z instalacją odwodnienia boiska, instalacją wodociągową czy oświetleniem.

Na murawie zasiana została również najwyższej jakości trawa sportowa. Co warto podkreślić, w ramach instalacji wodociągowej, na terenie kompleksu zainstalowane zostały dwa podziemne zbiorniki o łącznej pojemności około 205 m3 do gromadzenia wody deszczowej i źródlanej w celu jej późniejszego wykorzystania do nawadniania boiska. Samo boisko zostało natomiast wyposażone w automatyczny system nawadniania oraz nowoczesne oświetlenie wykonane w technologii LED. W zależności od potrzeb, oświetlenie może realizować różne funkcje: nocne dozorowe, treningowe, meczowe oraz skupione na bieżni.

Drugie zadanie polegało na przebudowie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych, wraz z budową zaplecza treningowego. W jego ramach wykonano nową podbudowę z obrzeżami i odwodnieniem wokół bieżni. Na całej powierzchni bieżni i w zakolach ułożono nową nawierzchnię asfaltową, na której została ponadto wykonana profesjonalna, certyfikowana nawierzchnia lekkoatletyczna „FullPur”. Bieżna posiada 6 torów o długości 400 metrów na okrężnej oraz 8 torów o długości 110 metrów na prostej.

Cały obiekt pozwoli dzięki temu trenować wszystkie dyscypliny lekkoatletyczne, w tym chociażby biegi krótko i długodystansowe, biegi z przeszkodami, skoki w dal, trójskoki, skoki wzwyż, skoki o tyczce, pchnięcie kulą czy rzut oszczepem i dyskiem. W ramach tego samego projektu powstało także zaplecze treningowe, składające się z bieżni dwutorowej o długości 60 metrów, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą oraz urządzenia do skoku wzwyż. Tam również nawierzchnia została wykonana w technologii „FullPur”.

Trzecie zadanie dotyczyło przebudowy i rozbudowy boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Miejsce po dawnym boisku, wraz z niezagospodarowanym terenem, zostały zagospodarowane na drugie boisko treningowe. Profesjonalna, najwyższej jakości nawierzchnia ze sztucznej trawy, wykonane piłkochwyty, a także system odwodnienia, pozwolą na użytkowanie obiektu nawet w mniej przyjaznych warunkach atmosferycznych.

W ramach ostatniego zadania powstały natomiast nowe ciągi pieszo-rowerowe, dwie altany, siłownia zewnętrza oraz trzy place zabaw z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu: dla dzieci małych, dzieci dużych i dzieci z niepełnosprawnością. Wykonano dodatkowo nowoczesne oświetlenie parkowe oraz ustawiono liczne elementy małej architektury, a wokół całego parku powstała ścieżka z nawierzchnią asfaltową o długości około 1 kilometra w formie pętli, która będzie mogła służyć amatorom biegania i jazdy na rolkach.

Do wykonania nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyjnego niezbędne było odpowiednie przygotowanie infrastruktury, w tym także tej podziemnej. Wymagało to niestety usunięcia drzew, które jednak w zdecydowanej większości były stare, a nawet stwarzające zagrożenie dla zdrowia użytkowników Parku. Część z nich była ponadto zwykłymi samosiejkami, które rosły w sposób nieuporządkowany, znacznie ograniczając możliwości funkcjonalno-użytkowe „Czarnej Góry”. Aby pozostawić jak największą liczbę drzew i zagwarantować pełne bezpieczeństwo, nawet w trakcie realizacji inwestycji wykonywana była kolejna ekspertyza dendrologiczna przez specjalistów.

Co z pewnością ucieszy wiele osób, w ramach realizacji zadania nie zapomniano o nowych drzewach i krzewach. Aktualnie trwają nasadzenia m.in. różnych gatunków dębu (szypułkowego czy błotnego), klonu (czerwonego czy jawor), sosny (pospolitej i czarnej), a także lipy drobnolistnej, jesionu wyniosłego, brzozy brodawkowatej, jodły kaukaskiej, świerku pospolitego, olszy czarnej oraz tulipanowca amerykańskiego. Łącznie na terenie „Czarnej Góry” pojawi się ponad 700 sztuk drzew oraz krzewów.

Warto dodać, że na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu z 15 września do budżetu miejskiego zostało wprowadzone zadanie, w ramach którego na stadionie powstaną m.in. trybuny z szatniami oraz sanitariatami, a także miejsca parkingowe z drogą dojazdową. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2021-2022, a jej wartość sięga łącznie blisko 7 milionów złotych. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 529 300,00 zł z programu „Sportowa Polska” Ministerstwa Sportu. Olkuszanie będą zatem dysponowali kompletnym, nowoczesnym obiektem, w całości przystosowanym do aktualnych wymogów sportowych.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
zdjęcia: Marcin KłysewiczPan Pstryk. Dobry Fotograf.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *