Nowy budżet Olkusza: kolejne miliony na inwestycje i mniejsze zadłużenie

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Olkuszu przyniosła szereg bardzo dobrych informacji dla mieszkańców Gminy Olkusz. Z inicjatywy burmistrza Romana Piasnika do miejskiego budżetu dopisano bowiem nowe zadania inwestycyjne, w wyniku czego w bieżącym roku same wydatki majątkowe wyniosą aż 26 milionów złotych. Zaplanowano ponadto zwiększenie spłaty zobowiązań w postaci obligacji do 9 milionów złotych na koniec 2021 roku.

Dużym wsparciem są pozyskiwane przez nas dofinansowania, w ostatnim czasie przede wszystkim z programów rządowych. W tym miejscu pragnę podziękować Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie, z którym wielokrotnie się spotykałem, zarówno w Krakowie, jak i tu w Olkuszu. Często rozmawiamy przez telefon i widać, że ta współpraca przynosi wiele korzyści dla naszych mieszkańców. Dziękuję również pracownikom Urzędu, którzy angażują się w pisanie dobrych projektów i wniosków o dofinansowanie, bo bez tej pracy, wykonanej u podstaw, żadnych dodatkowych środków dla Olkusza by nie było – mówił w czasie sesji Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Wśród nowych inwestycji, zaplanowanych do realizacji już od tego roku, znalazły się m.in.:

 • Budowa przedszkola w Osieku
 • Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną w Zedermanie
 • Budowa miejsc parkingowych oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego
 • Przebudowa m.in. ulic Przemysłowej, Widokowej, Pięknej, Tuwima, Zagaje, Gęsiej, Nullo 23, Marii Dąbrowskiej w Sienicznie czy drogi w Zawadzie
 • Budowa chodnika przy ulicy Sławkowskiej
 • Przebudowa chodnika przy ulicy Żuradzkiej
 • Modernizacja budynku OSP w Olkuszu
 • Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej na terenie Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego OSW „Czarna Góra”
 • Termomodernizacja Przedszkola Nr 5 w Olkuszu
 • Przebudowa boiska w Sienicznie
 • Dostawa i montaż trybun przy sztucznym boisku w Parku „Czarna Góra”
 • Utwardzenie alejek w Silver Parku
 • Budowa tężni solankowej

To tylko część zadań wprowadzonych do budżetu w czasie obrad. Znalazły się w nim bowiem także nowe dotacje: dla powiatu olkuskiego na przebudowę drogi w Podgrabiu w kierunku Bogucina Dużego oraz dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.

Uwzględniając wszystkie zmiany, wydatki majątkowe w budżecie na ten rok wyniosą 26 milionów złotych, a łączna wartość inwestycji wpisanych obecnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na obecny i przyszły rok wyniesie ponad 43 miliony złotych – podsumował włodarz „Srebrnego Miasta”.

Zmiany w budżecie zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez radnych Rady Miejskiej, o czym świadczą jednogłośne wyniki głosowania.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.