Nowe władze olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Co pewien czas każda organizacja pozarządowa (i nie tylko!) musi przeprowadzić wybory nowych władz. Rok wyborczy zawsze jest niezwykle gorący, poprzedzony odpowiednią kampanią i gorączkowym liczeniem głosów. Nie inaczej było w olkuskim kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, gdzie kilkunastu członków i sympatyków zebrało się w swojej siedzibie przy ulicy Francesco Nullo 29a w Olkuszu, by podsumować minione trzy lata oraz zadecydować o przyszłych działaniach.

Dotychczasowy prezes Konrad Kulig przedstawił osiągnięcia minionej kadencji, podkreślając, że zrealizowano aż 186 inicjatyw. Wśród nich znalazły się takie przedsięwzięcia, jak rajdy historyczne, rekonstrukcje i inscenizacje, pokazy mody, wystawy dotyczące przeszłości ziemi olkuskiej, publikacje naukowe i popularnonaukowe, działalność publicystyczna, nagrania świadków historii, spacery tematyczne czy udział i współorganizacja uroczystości o charakterze patriotycznym. Do najważniejszych należy Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału „Hardego” (corocznie w ostatni weekend września), wydawnictwo „Partyzanckie Wspomnienia” oraz akcję „paczka dla kombatanta”, w ramach której w okresie świątecznym wolontariusze odwiedzali weteranów z podarunkami. Na koniec, przywołano natomiast zmarłych w tym okresie, pochodzących z ziemi olkuskiej, bądź zamieszkujących ją kombatantów: Letycję Kiełtykę, Bronisława Olewińskiego, Janusza Zarembę, Jana Zadęckiego, Zenobię Mędrek, Helenę Krzywdę, Witolda Orczyka, Tadeusza Dąbrowskiego, Bolesława Gądka, Stanisława Kulawika, Mariana Cyganka, Józefę Wolską, Piotra Kulawika, Henryka Urzędowskiego, Brunona Piekarskiego oraz Józefa Kowalika.

Następnie, obecny na zebraniu Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej por. Janusz Kwapisz wręczył pamiątkową odznakę „Kolumbowie Rocznik ‘20” Prezesowi Honorowemu olkuskiego Koła Druhowi Ryszardowi Kowalowi, który w czasie II wojny światowej pełnił funkcję łącznika zastępcy dowódcy Oddziału Partyzanckiego „Surowiec” ppor. Józefa Mrówki „Mata”. Kolejny punkt programu był niezwykle ważny z punktu widzenia żywotnych interesów organizacji, gdyż w poczet członków przyjęto cztery nowe osoby: Michała Bożka, Michała Chmiesta, Aleksandrę Pałkę oraz Szymona Surmę. Z rozmów z uczestnikami wynika ponadto, że tego samego dnia deklaracje złożyły kolejne osoby. Najważniejsze było jednak  głosowanie: walne zebranie dokonało reelekcji Konrada Kuliga na stanowisku prezesa, a w skład zarządu weszli również: hm Ryszard Kowal (Prezes Honorowy), Mateusz Radomski (wiceprezes i sekretarz), Paulina Zając (skarbnik) oraz Rafał Rogalski i Justyna Rams (członkowie).

Obecny skład Zarządu cechuje się dużym przygotowaniem merytorycznym i fachowym. Każda z osób odpowiedzialna jest w szczególności za swój zakres obowiązków, na którym zna się najlepiej. Następna kadencja stawia przed nami szereg wyzwań: przede wszystkim chcemy kontynuować nasze sztandarowe inicjatywy, takie jak Rajd Hardego, który w tym roku odbędzie 24 września, czy wydać kolejny, czwarty już tom „Partyzanckich Wspomnień”. Podjęliśmy już w tym celu konkretne działania, mające na celu pozyskanie środków oraz zbiórkę materiałów do publikacji. Niemniej, cały czas staramy również się rozwijać i podejmować nowe wyzwania, którymi z pewnością nieraz pozytywnie zaskoczymy olkuszan – komentuje odpowiedzialna za promocję organizacji Justyna Rams.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej to stowarzyszenie społeczno-kombatanckie, popularyzujące historię Armii Krajowej. W obliczu przechodzenia weteranów AK na wieczną wartę, w inicjatywach wspierają ich młodsi działacze: członkowie rodzin akowców i sympatycy organizacji. Więcej o olkuskim kole, a także o podejmowanych przez nie inicjatywach można przeczytać na stronie internetowej www.ak.olkusz.pl.

Avatar photo

Aleksandra Pałka

Członkini olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, rekonstruktorka historyczna